Ελλάδα

Η εγκύκλιος για προσλήψεις σε ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού

Έφτασε στις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, η εγκύκλιος που αφορά την αναστολή και τους περιορισμούς των προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών έως τις 31/12/2016.

 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης επιπλέον μέτρων για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κατάστασης στη χώρα έχει νομοθετηθεί με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει ένα σύνολο μέτρων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό αλλά και την αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών για τα επόμενα τέσσερα έτη. 

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ

Σχόλια