Ελλάδα

Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου η απογραφή στον ΟΑΕΕ

Παρατείνεται μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2013 με απόφαση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) η απογραφή των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ), του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ).Υπενθυμίζεται ότι η απογραφή στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ γίνεται με φυσική παρουσία του ασφαλισμένου και δι' αντιπροσώπου στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΑΕΕ η απογραφή στις τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ. μετά τις 22/2/2013 θα γίνεται για την Αττική μόνο στα γραφεία των Τομέων και για την υπόλοιπη χώρα μόνο στα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ.

Σχόλια