Ελλάδα

Υποτροφίες σε αλλοδαπούς υπηκόους

To υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει τις υποτροφίες που χορηγεί σε αλλοδαπούς υπηκόους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ή ερευνητική εργασία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας το ακαδημαϊκό έτος 2013- 2014, καθώς και θερινό σεμινάριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για το καλοκαίρι του έτους 2013.

Για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, την προκήρυξη και τα συνοδευτικά αρχεία πατήστε εδώ

Σχόλια