Ελλάδα

Συρρικνώνεται η ελληνική βιομηχανία επίπλων

 Δραματική συρρίκνωση κατέγραψε η ελληνική βιομηχανία επίπλων το 2012. Η πτώση της παραγωγής της το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012 ανήλθε σε 29,4%, έναντι 4,5% του συνόλου της βιομηχανικής παραγωγής. Όλους τους μήνες του περασμένου έτους η παραγωγή μειωνόταν με ρυθμό άνω του 15%.

Επίσης, η πτώση του κύκλου εργασιών των εταιρειών παραγωγής επίπλων το περασμένο έτος ήταν κατά 32% μεγαλύτερη της αντίστοιχης του 2011.

Ο κλάδος την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012 παρουσίασε, όπως προαναφέρθηκε, μείωση του όγκου της παραγωγής του κατά 29,4%. Η πτώση ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που είχε καταγραφεί το 2011 (21,2%), εξαιτίας της περαιτέρω κάμψης της εσωτερικής ζήτησης, η οποία οφείλεται στη συρρίκνωση των επενδυτικών δαπανών των επιχειρήσεων, καθώς και των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών.

O όγκος της παραγωγής επίπλων στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 βρέθηκε σε επίπεδα τα οποία είναι κατά 65,1% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 34,9 μονάδες.

Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012, πτώση της παραγωγής παρουσίασαν όλοι οι υποκλάδοι, με εξαίρεση αυτόν της παραγωγής μεταλλικών επίπλων για γραφεία. Συγκεκριμένα, στο διάστημα αυτό μειώθηκαν η παραγωγή μερών επίπλων, εκτός των καθισμάτων, κατά 43,0%, καθισμάτων με μεταλλικό σκελετό κατά 22,8%, καθισμάτων με ξύλινο σκελετό κατά 42,8%, ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε γραφεία κατά 44,4%, ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε καταστήματα κατά 24,4%, επίπλων κουζίνας κατά 39,6%, στρωμάτων κατά 35,5%, μεταλλικών επίπλων κατά 14,8%, ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και καθιστικά κατά 28,95% και λοιπών ξύλινων επίπλων κατά 26,7%. Αντιθέτως, αυξήθηκε κατά 12,0% η παραγωγή μεταλλικών επίπλων που χρησιμοποιούνται σε γραφεία.

Η παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου κινήθηκε καθοδικά και τους έντεκα πρώτους μήνες του 2012, για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα πλήρη στατιστικά στοιχεία. Η εξέλιξη του όγκου παραγωγής του κλάδου το 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -26,7% τον Ιανουάριο (-18,7% τον ίδιο μήνα του 2011), -32,8% τον Φεβρουάριο (+18,6%), -35,3% τον Μάρτιο (-24,6%), -22,4% τον Απρίλιο (-16,3%), -28,8% τον Μάιο (-13,9%), -32,5% τον Ιούνιο (-23,9%), -27,2% τον Ιούλιο (-10,3%), -19,7% τον Αύγουστο (-22,9%), -33,0% τον Σεπτέμβριο (-9,1%), -18,8% τον Οκτώβριο (-32,5%) και -15,4% τον Νοέμβριο (-33,8%).

Επίσης, πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδά του, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, τους έντεκα πρώτους μήνες του 2012. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου το 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -28,7% τον Ιανουάριο (-18,4% τον ίδιο μήνα του 2011), -35,0% τον Φεβρουάριο (-16,7%), -31,2% τον Μάρτιο (-29,0%), -31,6% τον Απρίλιο (-17,7%), -31,7% τον Μάιο (-11,2%), -31,9% τον Ιούνιο (-23,2%), -31,4% τον Ιούλιο (-14,7%), -24,8% τον Αύγουστο (-22,2%), -37,8% τον Σεπτέμβριο (-7,9%), -15,0% τον Οκτώβριο (-32,4%) και -19,2% τον Νοέμβριο (-34,5%).

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011- Νοεμβρίου 2012, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειώθηκε κατά 30,3% (2011/2010: -22,9%).

Τα έσοδά του το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011- Νοεμβρίου 2012 ήταν κατά 58,4% χαμηλότερα από τα έσοδά του το έτος 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη κύκλου εργασιών την προαναφερθείσα περίοδο βρέθηκε στις 41,6 μονάδες (2005: 100 μονάδες).

Από το τρίτο τρίμηνο του 2011 ως το ίδιο τρίμηνο του 2012 οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία επίπλων μειώθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά 6.401. Οι απασχολούμενοι περιορίστηκαν από 25.652 άτομα στα 19.251 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 25,0%. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2012 η απασχόληση στον κλάδο είχε συρρικνωθεί κατά 46,7%, με απώλεια 16.873 θέσεων εργασίας.

Η παραγωγή του κλάδου των επίπλων αντιστοιχούσε κατά την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2005, στο 1,5% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Ακόμη, το 2005 ο κύκλος εργασιών του κλάδου αντιστοιχούσε, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στο 1,1% του συνολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

kathimerini

Σχόλια