Ελλάδα

Αρχίζει η απογραφή συνταξιούχων στον ΟΓΑ

Αρχίζει η απογραφή των συνταξιούχων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας ή ορφάνιας (χήρες ή χήροι και ορφανά 12 ετών και άνω).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Οργανισμού, η απογραφή, η οποία λήγει στις 28 Φεβρουαρίου, είναι υποχρεωτική για όλους τους δικαιούχους, και σε όσους δεν απογραφούν θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους.

Οι συνταξιούχοι αφού λάβουν την ενημερωτική επιστολή θα πρέπει να προσέλθουν στον ανταποκριτή του ΟΓΑ του δήμου του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας την ενημερωτική επιστολή και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς) ή βιβλιάριο υγείας για τα ανήλικα τέκνα που δε διαθέτουν ταυτότητα.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν κατά τον ημερολογιακό μήνα της απογραφής. Ειδικά για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους λόγω θανάτου που κατοικούν μόνιμα εκτός Ελλάδας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το ισοδύναμο αυτού, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας μόνιμης διαμονής τους, επισήμως μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι μετά τη συνταξιοδότησή τους λόγω θανάτου από τον ΟΓΑ δεν έχουν τελέσει γάμο.

3. Υπεύθυνη δήλωση των συνταξιούχων χηρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι από την ημερομηνία συνταξιοδότησης και μέχρι σήμερα δεν έχουν τελέσει γάμο και εξακολουθούν να τελούν σε κατάσταση χηρείας.

4. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του συνταξιούχου.

5. Αντίγραφο επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Επιπλέον δικαιολογητικά για τα τέκνα

Ενήλικα τέκνα:

Πιστοποιητικό σπουδών, στην περίπτωση που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές (Ανώτατο ή Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού - δημόσιο ή αναγνωρισμένο από το κράτος ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.). Το ανωτέρω πιστοποιητικό σπουδών δεν είναι υποχρεωτικό, εάν έχει ήδη αποσταλεί πρόσφατα στον ΟΓΑ, στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου συνέχισης των ορφανικών συντάξεων.

Ανήλικα τέκνα (12 ετών και άνω):

Αστυνομική ταυτότητα του γονέα ή του κηδεμόνα ή του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα/επιτροπεία και συνοδεύει το ανήλικο τέκνο.

Η διοίκηση του ΟΓΑ, η οποία αποστέλλει στους δικαιούχους ενημερωτική επιστολή στην οποία περιγράφεται η διαδικασία της απογραφής, επισημαίνει ακόμη ότι εάν ο γονέας λαμβάνει σύνταξη χηρείας και τα τέκνα σύνταξη ορφάνιας θα πρέπει να απογραφούν ξεχωριστά.

Σχόλια