Ελλάδα

Θέσεις Συλλόγου "Καζαντζάκη" για αξιολόγηση

«Βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ουσιαστικού διαλόγου είναι η αποσύνδεση της αξιολόγησης από τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη», τονίζει σε ανακοίνωσή του για την αξιολόγηση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης".

Ο Σύλλογος θέτει ως "κόκκινη" γραμμή την πιθανότητα απολύσεων ως αποτέλεσμα της αξιολογικής διαδικασίας και καταλήγει: «Πρωτεύοντα ρόλο στην αξιολόγηση πρέπει να έχει ο Σύλλογος Διδασκόντων. Είναι σημαντική παράμετρος του όποιου συστήματος αξιολόγησης η ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας για τους αξιολογούμενους που θα τους προστατεύον από απειλές και αυθαιρεσίες των αξιολογητών.

Πιστεύουμε σε αξιολόγηση έντιμη και αντικειμενική, που θα αναφέρεται στο σύνολο των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που το προϊόν της θα τη βελτιώνει, που δεν θα τιμωρεί και δεν θα εξοντώνει τον εκπαιδευτικό. Σε αξιολόγηση συλλογική και όχι μονοπρόσωπη που θα λαμβάνει υπόψη της τις ειδικές συνθήκες της κάθε σχολικής μονάδας, δεν θα κατηγοριοποιεί τα σχολεία και δεν θα χειραγωγεί τον εκπαιδευτικό».

Σχόλια