Ελλάδα

Πώς θα γίνουν οι μετακινήσεις των υπαλλήλων

Επτά στάδια με μοριοδότηση των κριτηρίων μετακίνησης και υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσμικού πλαισίου της κινητικότητας που ενσωματώθηκε στην απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός κ. Μανιτάκης.

Σε περίπτωση κατάργησης μίας οργανικής θέσης στην οποία υπηρετεί εργαζόμενος με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να δημιουργηθεί νέα οργανική θέση σε άλλο φορέα για να μεταφερθεί ο υπάλληλος.

Η κινητικότητα θα αποτελέσει πάγια πρακτική στο Δημόσιο, ενώ όλοι οι υπάλληλοι θα γνωρίζουν ότι θα μετακινηθούν και σε άλλες θέσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, διαμηνύει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η κυβέρνηση, όμως, καλείται να δώσει μάχη με το χρόνο, καθώς οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα πρέπει να μετακινηθούν εντός 12 μηνών γιατί μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος θα βρεθούν εκτός Δημοσίου.

Το ανώτατο όριο βαθμολόγησης θα είναι τα 250 μόρια, ενώ δημοσιεύτηκαν τα κριτήρια και οι αντίστοιχες μονάδες που θα ισχύουν για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία. Δικαίωμα μετακίνησης και συμμετοχής στις προκηρύξεις που θα δημοσιεύει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα προτάσσονται όμως οι εργαζόμενοι που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση για όσους υπηρετούν σε άλλες οργανικές θέσεις και θέλουν να μετακινηθούν.

Οι υποψήφιοι θα δηλώνουν με σειρά προτεραιότητας τις επιλογές των θέσεων που θέλουν να μεταφερθούν και κατόπιν το ΑΣΕΠ θα εκδίδει τους τελικούς πίνακες κατάταξης με βάση τη μοριοδότηση. Τα στάδια για την κινητικότητα των δημόσιων υπάλλήλων είναι τα παρακάτω:

• 1ο Στάδιο: Καταγράφονται τα αιτήματα των φορέων για να καλυφθούν θέσεις στις οποίες υπάρχει ανάγκη στελέχωσης.

• 2ο Στάδιο: Τα αιτήματα κατατίθενται ιεραρχημένα στην αρμόδια τριμελή επιτροπή, η οποία καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των φορέων στους οποίους θα μετακινηθεί προσωπικό.

• 3ο Στάδιο: Δημοσιεύεται η προκήρυξη των θέσεων με απόφαση του υπουργού Διοικ. Μεταρρύθμισης όπου περιγράφονται οι θέσεις ανά φορέα και τα τυπικά προσόντα (κατηγορία και κλάδος) που θα πρέπει να διαθέτει το προσωπικό.

• 4ο Στάδιο: Καταγράφονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού οι υπάλληλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις.

• 5ο Στάδιο: Οι υποψήφιοι υπάλληλοι καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στα γραφεία προσωπικού των διευθύνσεων που υπηρετούν και καταγράφουν τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν (ειδικότητα, θέση, γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία κ.τ.λ.), ενώ παράλληλα δηλώνουν τις θέσεις που επιθυμούν να μετακινηθούν, με σειρά προτεραιότητας.

• 6ο Στάδιο: Εντός 20 ημερών τα γραφεία προσωπικού θα πρέπει να έχουν αποστείλει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τους πίνακες κατάταξης των υπαλλήλων που επιθυμούν να μετακινηθούν. Σε περίπτωση που οι διευθύνσεις προσωπικού δεν ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους, τότε οι υποψήφιοι προς μετακίνηση υπάλληλοι θα μπορούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει πίνακες κατάταξης ανά φορέα.

• 7ο Στάδιο: Οι καταστάσεις από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου διαβιβάζονται στο ΑΣΕΠ, που διαμορφώνει τον τελικό πίνακα βαθμολογίας και κατάταξης των επιτυχόντων με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων που περιγράφει η υπουργική απόφαση.

Με βάση τα κριτήρια, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η χιλιομετρική απόσταση της προηγούμενης θέσης από την επόμενη, και η συνάφεια του αντικειμένου.

Οι 2.000 υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα θα τοποθετηθούν με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Πηγή: ethnos.gr

Σχόλια