Ελλάδα

Σε δύο δόσεις η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Γραπτό τεστ, βαθμολόγηση των τυπικών προσόντων και του προσωπικού φακέλου, αλλά και συνέντευξη για όσους σήμερα κατέχουν θέσεις γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η αξιολόγηση του προσωπικού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες της ομάδας δράσης, που συνεργάζονται με τους Έλληνες συναδέλφους τους στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προτείνουν εξατομικευμένη αποτίμηση του προφίλ κάθε δημοσίου υπαλλήλου. 

Το μόνο που απομένει, για να ανοίξει και τυπικά ο κύκλος της αξιολόγησης των εργαζομένων, που σήμερα απασχολούνται στο Δημόσιο, είναι να "κλειδώσουν" οι λεπτομέρειες και να εκδοθεί η κανονιστική πράξη από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη, με την οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία θα... εξεταστούν οι υπάλληλοι.

Όπως αναφέρουν στην εφημερίδα  "Ελεύθερο Τύπο" στελέχη της δημόσιας διοίκησης, οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, ενώ θα ξεκινήσουν από αυτούς που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Δηλαδή, γενικούς διευθυντές, διευθυντές και προϊσταμένους. Η πρώτη κρίση θα λάβει χώρα μέσα στο 2013 (πιθανότατα το Μάρτιο) και θα αφορά στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του απασχολούμενου προσωπικού.

Στόχος της θα είναι να "χαρτογραφήσει" τα τυπικά, αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα κάθε δημοσίου υπαλλήλου, τα οποία θα "κουμπώσουν" με την αξιολόγηση των δομών του κράτους και τη νέα μορφή των υπουργείων, προκειμένου η κεντρική διοίκηση να έχει σαφή εικόνα του προφίλ των εργαζομένων. 

Η δεύτερη αξιολόγηση, που θα ξεκινήσει, κατά πάσα πιθανότητα, από την επόμενη χρονιά και θα πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα σχετίζεται με την απόδοση των υπαλλήλων.


Σε ένα γενικότερο πλάνο, το πακέτο των αξιολογήσεων δομών και προσωπικού θα έχει ως τελικό στόχο την παγίωση του συστήματος της κινητικότητας στο Δημόσιο. Οι υπάλληλοι θα μετακινούνται συνεχώς από υπηρεσία σε υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κάθε φορά, καθώς η κινητικότητα, όπως τονίζουν παράγοντες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα αποτελέσει το νέο status quo στο ελληνικό Δημόσιο. 

Σχόλια