Ελλάδα

Τιμητική διάκριση για το ΙΤΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της διαδικασίας απονομής DS Label έτους 2012, μιας τιμητικής διάκρισης που πιστοποιεί την ορθή χορήγηση του Παραρτήματος διπλώματος από ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ανάμεσα στα Ιδρύματα στα οποία απονέμεται το σχετικό δίπλωμα συγκαταλέγεται και το ΙΤΕ Κρήτης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της διαδικασίας απονομής Diploma Supplement Label (DS Label) έτους 2012.

Το DS Label αποτελεί τιμητική διάκριση που πιστοποιεί την ορθή χορήγηση του Παραρτήματος Διπλώματος από ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα ως άνω αποτελέσματα, απονεμήθηκε DS Label στα ακόλουθα Ιδρύματα:

* Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

* Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

* Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

* Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

* Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης».

Σχόλια