Ελλάδα

Ανακοινώθηκαν οι αρχικοί πίνακες για τους διευθυντές στα πειραματικά

Από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εξεδόθη η παρακάτω ανακοίνωση σε ό,τι αφορά την πλήρωση θέσεων από υποψήφιους διευθυντές στα πρότυπα πειραματικά σχολεία:

«Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) προβαίνει στην ανακοίνωση των αρχικών πινάκων των υποψήφιων διευθυντών για πλήρωση θέσεων με τετραετή θητεία στα Π.Π.Σ., που καταρτίστηκαν από τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π.Π.Σ., σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (19-10-2012) προς τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση θέσεων διευθυντών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) σύμφωνα με το Ν. 3966/2011(ΦΕΚ 118, τ. Α') «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις».

Oι υποψήφιοι διευθυντές, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του ανωτέρου νόμου, μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των αξιολογικών πινάκων ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου depps@minedu.gov.gr) μέχρι την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2013. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 42 Ν. 3966/11, ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων και εκτίμηση του κριτηρίου β' της παραγράφου 4 του ανωτέρω νόμου, καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013, στην αίθουσα 102 του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Η επιλογή των διευθυντών γίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξής τους. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις θέσεις διευθυντών με απόφαση του υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού».

Σχόλια