Ελλάδα

Στη Βουλή η οδική ασφάλεια

Οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη σύγκληση των θεσμικών οργάνων, τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων και τη διεξαγωγή ελέγχων για την οδική ασφάλεια ήταν το αντικείμενο ερώτησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Μιχάλης Κριτσωτάκης.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές:

«Στην Ελλάδα, που κατά κοινή ομολογία το χαμηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας οφείλεται στο γεγονός ότι τα οδικά ατυχήματα (ή τροχαία εγκλήματα κατά τον Πανελλαδικό Σύλλογο "SOS Τροχαία Εγκλήματα") δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ επαρκώς αποτελεσματικά και ως μείζον κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, μέχρι το 2010 είχαμε 1.300 περίπου νεκρούς ετησίως στους δρόμους μας.

Τα αποτελέσματα του Στρατηγικού Σχεδίου 2001-2010 μπορεί να κατέγραψαν μείωση σε βασικούς δείκτες οδικής ασφάλειας, αλλά οι βελτιώσεις αυτές παρέμειναν από τις χαμηλότερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνιστούν σημαντική απόκλιση από το στόχο που τέθηκε στην Ελλάδα και διατήρησαν τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις του προβλήματος μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. Στο δε σχετικό πίνακα που δημοσίευσε το 2012 η κοινοτική βάση δεδομένων για τα τροχαία ατυχήματα με θάνατο ή τραυματισμό "CARE" παρατίθεται για το έτος 2011 ο αριθμός νεκρών από τα τροχαία "εγκλήματα" στις 15 παλαιότερες χώρες-μέλη της Ε.Ε., όπου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 100 νεκρούς περίπου ανά εκατομμύριο κατοίκων για το έτος αυτό, ενώ στον αντίστοιχο κατάλογο των 27 χωρών-μελών είναι δεύτερη, απέχοντας ελάχιστα από την πρώτη Πολωνία.

Αυτά δείχνουν με τον πιο τραγικό τρόπο την εγκληματική αδιαφορία κράτους και Πολιτείας απέναντι στις συστηματικές ανθρωποθυσίες που συντελούνται στους δρόμους της χώρας, παρά την κατάθεση εμπεριστατωμένων προτάσεων από επιστημονικούς φορείς, εμπειρογνώμονες, συλλόγους θυμάτων, ΜΚΟ κ.λπ.

Ήδη στην ετήσια έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής του 2010, στο κείμενο θέσεων και προτάσεων του σχετικού Παρατηρητηρίου του ΤΕΕ για το Εθνικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2010-2020 και ειδικότερα στο πεδίο για τα νέα θεσμικά όργανα, γίνεται λόγος για την ανάγκη να τεθούν τα θέματα αυτά υπό την αιγίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ μεταξύ άλλων προτείνεται η σύγκληση της Διυπουργικής Επιτροπής με αντικείμενο "το συντονισμό και την άσκηση εθνικής πολιτικής για την Οδική Ασφάλεια, καθώς και την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των" (βλ. παρακάτω το σχετικό οργανόγραμμα δομής του Στρατηγικού Σχεδίου 2011-2020).

Η συγκεκριμένη Δ.Ε.Ο.Α. λειτούργησε αρχικά και χωρίς μηχανισμό υποστήριξης την περίοδο 2001-2003 και συστάθηκε εκ νέου τον Ιανουάριο του 2010, ενώ σωστά επισημαίνεται σε όλες τις εκθέσεις ότι για να επιτελέσει την αποστολή της χρειάζεται να στελεχωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά η Ειδική Γραμματεία της.

Φτάσαμε στις 5-12-2012 και πάλι στο πλαίσιο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε μελέτη του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου για την "Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα", που στις κυριότερες αδυναμίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ατυχημάτων συγκαταλέγει τη μη σύγκληση της Διυπουργικής Επιτροπής, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις του αρμόδιου υπουργού.

Ανάμεσα στις άλλες αδυναμίες που αναφέρονται στην παραπάνω έκθεση, ξεχωρίζουν το χαμηλό επίπεδο κυκλοφοριακής εκπαίδευσης, η αποτυχία στην ουσιαστική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, η μη επαρκής στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας της Διυπουργικής και η μη εξειδίκευση των προβλεπόμενων δράσεων από Δήμους και Περιφέρειες.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί, ανά τομέα και αρμοδιότητα:

1.      Γιατί δεν έχει μέχρι σήμερα συγκληθεί από το αρμόδιο υπουργείο και πότε σκοπεύει να συγκροτήσει και να συγκαλέσει την αναγγελθείσα Διυπουργική Επιτροπή ;

2.      Γιατί δεν προχωράει το υπουργείο στην επαρκή στελέχωση και άρα και στην ουσιαστική λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας τής ως άνω Επιτροπής;».

Σχόλια