Ελλάδα

Βγήκε η εγκύκλιος των μεταθέσεων

Εκδόθηκε η εγκύκλιος των μεταθέσεων, αλλά ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων έχει συρρικνωθεί στις 10 μέρες. Αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, με κάποιες αλλαγές.

Σύμφωνα με τον αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Ηρακλείου Ζαχαρία Καψαλάκη, οι αλλαγές αυτές είναι:

* Καταργείται η διετία και επανέρχεται το ένα έτος για την κατοχύρωση δικαιώματος μετάθεσης/βελτίωσης.

* Μόνο όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν το 2010 και παρέμειναν και τα τρία έτη στην ίδια περιοχή μετάθεσης, για την χρονιά 2012-2013 θα παίρνουν τα διπλάσια μόρια που αντιστοιχούν στο σχολείο που υπηρετούν. Ο διπλασιασμός των μορίων θα ισχύει μόνο για το σχολικό έτος 2012-2013, καθώς η αντίστοιχη διάταξη παύει να ισχύει με νόμο.

* Έγινε επανακαθορισμός των περιοχών μετάθεσης. Αυτό για την Κρήτη δεν έχει συνέπειες, καθώς δεν υπήρχαν περιοχές μετάθεσης εντός των νομών.

Σχόλια