Ελλάδα

Εργαστήρια περιβαλλοντικής συνείδησης σε σχολείο

Δύο εργαστήρια με θέμα "Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων" και "Αρχιτεκτονική των αγρών" πραγματοποιούνται στο 13ο Γυμνάσιο στα πλαίσια των περιβαλλοντικών του προγραμμάτων.

Τα εργαστήρια επιδιώκουν την ανάπτυξη περιβαλλοντικής παιδείας και αισθήματος κοινωνικής ευθύνης και σεβασμού στην χρήση φυσικών υλικών και κοινόχρηστων χώρων. Μέσα από την ανάπτυξη ενός διαλόγου με τα παιδιά, μεταφέροντας τεχνογνωσία και εμπειρίες επιχειρείται η αλλαγή στάσης προς τους κοινόχρηστους χώρους, η συλλογικότητα και η συνυπευθυνότητα στη διαχείρισή τους.

Επιχειρείται παράλληλα η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την διαμόρφωση ενεργών πολιτών με κριτική σκέψη που θα επιμεληθούν των μελλοντικών αειφόρων κοινωνιών. Υπεύθυνες των εργαστηρίων είναι η Κρύστη Σαρρή και η Μαριάννα Δεβετζόγλου.

Σχόλια