Ελλάδα

Πρόγραμμα για ανέργους από την Ε.Ε.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης Frederic Valuer και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης κατέθεσαν στον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση την πρόταση-πρωτοβουλία EU-STARTER για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη.

Σε νέους μεταξύ 16 και 27 ετών απευθύνεται το πρόγραμμα, που είναι άνεργοι ή που διαθέτουν την κατάρτιση ή την επαγγελματική πείρα να αποκτήσουν μία πρώτη εργασιακή εμπειρία. Για τη χώρα μας μπορούν να καλυφθούν 50.000 νέοι για ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο ακόμη σύμφωνα με το υπουργείο. Στόχος θεωρείται να υποστηριχτούν 1 εκατομμύριο νέοι σε όλες τις χώρες-μέλη.

Οι τομείς που θα μπορούν να απασχοληθούν είναι δημοτικές υπηρεσίες, κοινωνικές δομές, παιδικοί σταθμοί, δημοτικές βιβλιοθήκες, κέντρα νεότητας, δημοτικά μουσεία, δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία κ.λπ., ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται εξ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο.

Στόχος είναι η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από αυτούς τους φορείς. Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας, οι νέοι θα αναλάβουν την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και κατά συνέπεια θα βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών χωρίς να αντικαταστήσουν το ήδη υπάρχον εργατικό δυναμικό.

Αναμένεται η έγκριση της πρότασης από τις κυβερνήσεις των 27 της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίησή της.

Σχόλια