Ελλάδα

Ν. Χρυσόγελος: Νέοι κανόνες για τους οίκους αξιολόγησης

"Η έγκριση με πολύ μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου της τελικής νομοθετικής συμφωνίας για νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τους οίκους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας αποτελεί σημαντική εξέλιξη αλλά ταυτόχρονα και μια χαμένη ευκαιρία για υιοθέτηση πράγματι αποτελεσματικών ρυθμίσεων και για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης δύναμης και κυριαρχίας των τριών μεγάλων οίκων αξιολόγησης", τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η συμφωνία αποτελεί τη συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων και προσπαθειών της Ένωσης (Απρίλιος 2009, Δεκέμβριος 2010) να ορθολογικοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας των οίκων αξιολόγησης, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και την αξιοπιστία της διαδικασίας, ώστε να συμβάλουν θετικά στις οικονομίες των κρατών. Σημαντική ρύθμιση είναι ότι, σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις, οι οίκοι αξιολόγησης θα πρέπει να απέχουν από την έκδοση συστάσεων πολιτικής για κυρίαρχα κράτη. Η νομοθεσία δίνει επίσης τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αξιολογήσει τις δυνατότητες δημιουργίας ανεξάρτητων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων αξιολόγησης.

Οι Πράσινοι θεωρούν πως η συμφωνία θα βελτιώσει τη διαφάνεια των αξιολογήσεων, όμως σημαντικά σημεία της συμφωνίας έχουν αποδυναμωθεί από το Συμβούλιο, όπως η μετάβαση από το ισχύον προβληματικό και απλοϊκό σύστημα αξιολόγησης (π.χ. ΑΑΑ) σε ένα πιο λογικό, βασισμένο σε ψηφία που θα προβλέπει καλύτερα την πιθανότητα πτώχευσης. Επιπλέον δεν αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά οι πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Οι Πράσινοι πρότειναν και υποστήριξαν σαφέστερες διατάξεις για να εξαρτώνται οι χρηματοπιστωτικές αγορές λιγότερο από τους οίκους αξιολόγησης, ενώ εκτιμούν ότι η δημιουργία ανεξάρτητων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων αξιολόγησης θα είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κυριαρχίας των τριών μεγάλων οίκων αξιολόγησης και ως εκ τούτου προτρέπουν την Επιτροπή να ενεργήσει άμεσα.

Σχόλια