Ελλάδα

Στη δικαιοσύνη για το μνημόνιο

Με προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η ΑΔΕΔΥ ζητά να κριθούν αντισυνταγματικά και αντίθετα σε διεθνές συμβάσεις τόσο το Μνημόνιο ΙΙΙ όσο και τέσσερις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και δύο εγκύκλιοι, οι οποίες αφορούν τη διαθεσιμότητα και την κατάργηση θέσεων στο Δημόσιο.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν επίσης όλες οι δικαστικές ενώσεις και 602 δικαστές από όλο το φάσμα της Δικαιοσύνης, ζητώντας να κριθεί αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το Μνημόνιο ΙΙΙ κατά το σκέλος εκείνο που μειώνει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 τις αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και ρυθμίζει τμηματικά τον τρόπο επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» στο Δημόσιο.

Σχόλια