Ελλάδα

Ομότιμοι δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης θα απονείμει στον Καθηγητή Εμμανουήλ Κατσοπρινάκη, το τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή και στην Καθηγήτρια Σουζάννα Παπαδοπούλου, το τίτλο της Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η τελετή της απονομής θα γίνει την Τετάρτη 23  Ιανουαρίου και ώρα 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου, στο Ηράκλειο. Η απονομή θα γίνει από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή κ. Ευριπίδη Στεφάνου.

Σχόλια