Περιφερειακές εκλογές '19

Συνάντηση Ξενάκη για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κύριων πυλώνων της οικονομίας

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Δημήτρης Ξενάκης ενημερώθηκε για τις δράσεις στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος «Αθηνά»

Η ίδρυση ενός «Ινστιτούτου υποστήριξης του πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγικού τομέα Κρήτης» με έδρα το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης κατά την συνάντηση του Δημήτρη Ξενάκη, καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης και υποψηφίου Περιφερειακού Συμβούλου με το ψηφοδέλτιο του κ. Σταύρου Αρναουτάκη με τους Γεώργιο Μ. Κοντάκη, Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, και τον Νικόλαο Χανιωτάκη, Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών σήμερα, Τετάρτη 22 Μαΐου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, ο κ. Δημήτρης Ξενάκης ενημερώθηκε για τις δράσεις στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος «Αθηνά» και τη δυνατότητα συμβολής των τμημάτων Βιολογίας, Φυσικής, Υπολογιστών και Υλικών στην ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας με την Περιφέρεια.

Αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν να τεθούν οι βάσεις για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη των κύριων πυλώνων της οικονομίας μέσω της τεχνολογικής και επιστημονικής υποστήριξης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Κρήτης.

Σχόλια