Περιφερειακές εκλογές '19

Έφη Κουτεντάκη: «Θετικό αποτύπωμα για την Κρήτη μέσα από τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Όλοι συμφωνούν πως η Κρήτη είναι ένας ευλογημένος τόπος. Ένας τόπος που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα δίνει στους κατοίκους του τις δυνατότητες να ζουν να ευημερούν να παράγουν να δημιουργούν. Πώς όμως θα διαφυλάξουμε τα χαρακτηριστικά αυτού του τόπου για τις επόμενες γενιές; Πώς θα μπορέσουμε να αφήσουμε το θετικό μας αποτύπωμα στον τόπο που αγαπάμε;

Είναι, νομίζω, ώρα όλοι μας να σκεφτούμε πως θα πρέπει κάθε μας δράση, κάθε μας ενέργεια να διέπεται από κανόνες και πρακτικές που θα αφήσουν στον τόπο ένα θετικό αποτύπωμα. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν πρέπει να είναι απλά μία έννοια επιστημονικών συνεδρίων αλλά ένας οδηγός πάνω στον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί κάθε παραγωγική δραστηριότητα του νησιού.

Θα πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική με επενδύσεις και ενίσχυση των διασυνδέσεων και του εξαγωγικού χαρακτήρα των "δυναμικών τομέων" του νησιού: αγροδιατροφικός, πολιτισμός, τουρισμός, περιβάλλον, οικονομία της γνώσης με ταυτόχρονη όμως στήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

Στον αγροτικό τομέα θα πρέπει να επιτύχουμε τη διασφάλιση της χρήσης βιώσιμων συστημάτων παραγωγής τροφίμων, την εφαρμογή πρακτικών που αυξάνουν την παραγωγικότητα με βασικό όμως γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η στήριξη του επιχειρηματικού τομέα θα πρέπει να είναι στους τομείς εκείνους που θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις του εξωτερικού και ταυτόχρονα να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα του τόπου των προϊόντων, των υπηρεσιών.

Έτσι θα πρέπει να υπάρξει μία ολοκληρωμένη υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων (παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών – παροχή χώρου πρώτης εγκατάστασης – λειτουργίας). Να σχεδιάσουμε δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Κρήτης για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για πιστοποίηση, τυποποίηση των προϊόντων και εν γένει των διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης αυτών. Να υπάρξουν δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για τη διερεύνηση - μελέτη νέων στοχευμένων αγορών, καθώς και την προβολή-προώθηση των προϊόντων τους σε αυτές.

Η περιφέρεια, όμως, πέρα από την στήριξη των παραγωγικών μονάδων αυτού του τόπου με την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, με τη στήριξη των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων θα πρέπει να έχει στον επίκεντρο της και τον άνθρωπο. Η στήριξη των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού μας μέσα από ένα πρόγραμμα δράσεων και έργων κοινωνικού χαρακτήρα είναι ακόμα και σήμερα περισσότερο αναγκαίο από ποτέ.

Μία ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης κλπ τύπου «κοινωνικού voucher» για ευπαθείς ομάδες, δράσεις προώθησης στην απασχόληση ευπαθών ομάδων καθώς και παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που θα πρέπει να είναι σε άμεση προτεραιότητα.

Μιλώντας, λοιπόν, για Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Κρήτη θα πρέπει να μιλάμε για ανάπτυξη που στηρίζεται σε χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, σταθερής διαχρονικής αξίας (πολιτισμός, κρητική διατροφή), όπου υπάρχει ισχυρό υπόβαθρο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αυξημένης ανταγωνιστικότητας.

Που θα έχει κυρίαρχο στόχο την προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Και φυσικά θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο χωρίς αποκλεισμούς, με παράλληλη αντιμετώπιση των φαινομένων φτώχειας και ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.

 

 

 

 

Σχόλια