Εθνικές Εκλογές 2019

Μ. Αλιφιεράκης: Τα οφέλη από τη διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό

Και οι τοπικές προσπάθειες

Γράφει ο υποψήφιος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μανόλη Αλιφιεράκης

«Αναμφισβήτητα ο ελληνικός αγροτοδιατροφικός τομέας παρουσιάζει σπουδαίες προοπτικές και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή εργάστηκε εντατικά για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου παραγωγικού αγροδιατροφικού τομέα. Δόθηκε έμφαση εκτός των άλλων στη βιομηχανία τροφίμων και τη μεταποίηση, ικανού να συμβάλει στην οικονομική ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, μέσω της παραγωγής ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία. Το σκεπτικό ήταν (σταθερά εδώ και τέσσερα χρόνια) ότι η αγροδιατροφή αποτελεί τομέα προτεραιότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όπου αναδεικνύονται συνθήκες συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας και μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Και για την νέα περίοδο που εισερχόμαστε ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να μπει η γεωργία στην Ψηφιακή εποχή και το 50% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της χώρας να καλύπτεται από ψηφιακές τεχνολογίες έως το 2020.

Κατά την άποψή μου όμως, έμφαση πρέπει να δοθεί στην εκ νέου σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Αυτό είναι ένα πεδίο που οφείλουμε να δείξουμε «ζεστό» ενδιαφέρον και πρέπει να μας απασχολήσει κι εμάς – ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη. Έχουν γίνει και εξακολουθούν να γίνονται αρκετές προσπάθειες από διάφορους φορείς πχ η πρωτοβουλία "Ελληνικό Πρωινό" του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου ή η εφαρμογή διαφόρων  προγραμμάτων Συμβολαιακής Τραπεζικής στον  ξενοδοχειακό  κλάδο, όπου ενισχύεται  χρηματοδοτικά η συμβολαιακή σύνδεση μεταξύ ξενοδοχειακών μονάδων  και επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα. Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, καθότι η σύνδεση του τουρισμού με την ελληνική γαστρονομία, τον πολιτισμό, την ελληνική παραγωγή, αφενός ενισχύει την παραγωγή μας και αφετέρου αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν και την ταξιδιωτική εμπειρία, ενισχύοντας την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό και τους δεσμούς των επισκεπτών με τη χώρα μας.

Βέλτιστη πρακτική για την Κρήτη, αποτελεί το Παγκρήτιο Forum προώθησης των Κρητικών προϊόντων στα Κρητικά ξενοδοχεία. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια και αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά και εκθεσιακά γεγονότα του νησιού.  Παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και ξενοδόχοι  κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συνεργάζονται, ώστε τα τοπικά προϊόντα να κατακτήσουν τη θέση που τους αξίζει εντός της Κρήτης και ταυτόχρονα, να δοθεί η ευκαιρία στους επισκέπτες του νησιού να γνωρίσουν τα γνήσια προϊόντα της Κρητικής διατροφής .

Μετά από οκτώ συνεχείς διοργανώσεις, αποτελεί πλέον ένα σημαντικό σημείο συνάντησης των πρωταγωνιστών της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού του τόπου μας, παραγωγών, δικτύων, εμπόρων και Φορέων και ένα σημαντικό αναπτυξιακό κεφάλαιο σε περιφερειακό επίπεδο.  Η σύνδεση των δυο πιο βασικών πυλώνων στήριξης της τοπικής μας οικονομίας - αυτού του αγροδιατροφικού τομέα με τον τομέα του τουρισμού, μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, πιστεύουμε ότι μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να παράξει. Φέρνοντας κοντά παραγωγούς με τα κανάλια διανομής των αγροδιατροφικών προϊόντων και τους ανθρώπους του τουρισμού, όχι μόνο εξασφαλίζεται η διάθεση της τοπικής παραγωγής, αλλά ενισχύεται ποιοτικά, η ανταγωνιστικότητα και των δύο τομέων και συμπαρασύρονται  και άλλοι κλάδοι της τοπικής οικονομίας.

Από το 2011 που ξεκίνησε αυτή η  πρωτοβουλία, σταδιακά μετεξελίχθηκε και απέκτησε Παγκρήτιο χαρακτήρα με τη συμμετοχή και των άλλων τριών Επιμελητηρίων της Κρήτης και πολλών άλλων φορέων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, με απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων Κρητικών ξενοδοχείων και της ευρύτερης τοπικής αγοράς από την ντόπια παραγωγή.

Αυτή η διασύνδεση προσφέρει νέες ευκαιρίες εισοδήματος και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα, συντελεί στην ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, στην ενημέρωση για τις τάσεις της διεθνούς αγοράς με αποτέλεσμα την ανάπτυξη και βελτίωση τόσο του αγροδιατροφικού όσο και του τουριστικού τομέα.»

Σχόλια