Δημοτικές εκλογές '19

Ο ανθρώπινος παράγοντας «κλειδί» για την επιτυχία της νέας δημοτικής Αρχής

Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μυστικό της επιτυχίας της νέας Δημοτικής Αρχής

Του Γιώργου Ζαχ. Στειακάκη (Βράχος)

Υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου (Ηράκλειο 3.7.5.)

τ. Προέδρου ΔΕΥΑΗ

Η επιτυχία της νέας δημοτικής αρχής που θα αναδειχθεί στις προσεχείς εκλογές εξαρτάται από ένα κύριο παράγοντα: την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στο Δήμο και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις

Και η αξιοποίηση αυτή απαιτεί εμπιστοσύνη και σεβασμό στην εμπειρία και στις απόψεις των ανθρώπων που αποτελούν τον κινητήριο μοχλό του Δήμου, αυτών που είναι ταγμένοι να τον υπηρετούν διαρκώς και γνωρίζουν τις αδυναμίες, τα προβλήματα και τις λύσεις καλύτερα από πολλούς και ιδίως νέους αυτοδιοικητικούς που υψώνουν το χέρι επικριτικά και  προτείνουν συχνά εύηχες αλλά πρακτικά ανεφάρμοστες συνταγές.

Επίδειξη υπεροψίας, δυσπιστία και έλλειψη συνεννόησης δεν έχουν θέση στην σχέση δημοτική αρχής και προσωπικού του Δήμου.  Αντίθετα απαιτείται συνεργασία με κανόνες, αξιοκρατία και επιβράβευση όσων μοχθούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το προσωπικό του Δήμου και των Δημοτικών μας Επιχειρήσεων από το 2011 και μετά αντιμετώπισε πολλά προβλήματα: μειώσεις μισθολογικές, υποστελέχωση λόγω συνταξιοδοτήσεων και ανυπαρξία νέων προσλήψεων, προσαρμογή στα νέα δεδομένα του Καλλικράτη κ.ο.κ. Παρά τα προβλήματα και παρά κάποιες μεμονωμένες εξαιρέσεις, τα πρώτα αυτά δύσκολα χρόνια του Καλλικράτη και των μνημονίων το προσωπικό αυτό ανταποκρίθηκε με επιτυχία.

Δεν θα ξεχάσω κατά την θητεία μου ως Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κατά το διάστημα 2011 έως 2014 την ανταπόκριση και το φιλότιμο της πλειοψηφίας των εργαζομένων. Η Επιχείρηση εκείνη την εποχή είχε υποστεί μεγάλη ζημία, καθώς λόγω των μνημονίων είχε συνταξιοδοτηθεί σχεδόν το 1/3 του προσωπικού της και είχε διακοπεί η κρατική επιχορήγηση και αυτά σε μια περίοδο που έπρεπε να αναλάβει στην ευθύνη της και τους τέως Δήμους που συνενώθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου λόγω Καλλικράτη.  Θυμάμαι τότε πολλούς υπαλλήλους της Επιχείρησης να δουλεύουν στο γραφείο τους ώρες μετά την λήξη του ωραρίου, εργάτες και τεχνίτες να τρέχουν στις βλάβες εκτός ωραρίου και στις αργίες και όλα αυτά ενώ κάποιος παράλογος νομοθέτης μόλις είχε καταργήσει τις υπερωρίες τους. Δούλευαν όμως με φιλότιμο και ευθύνη και κράτησαν την επιχείρηση ζωντανή σε μια περίοδο που η Κεντρική Πολιτεία είχε βαλθεί να την διαλύσει.

Τίποτα βέβαια δεν είναι δεδομένο. Ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη και η καλή συνεργασία κερδίζονται από τους αυτοδιοικητικούς άρχοντες και δεν χαρίζονται. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι πρέπει να επενδύουμε και στον κινητήριο μοχλό και την ψυχή του Δήμου μας, να επενδύουμε με κανόνες και αρχές στους Ανθρώπους που τον στελεχώνουν και τότε θα είμαστε σε θέση να κάνουμε την υπέρβαση για το Καλό όλων μας.

 

Σχόλια