Δημοτικές εκλογές '19

Γιάννης Κουράκης: «Προτεραιότητά μας για το Τέμενος το φράγμα Λαδούκου»

Περιοδεία στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους για το Γιάννη Κουράκη  

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5 επισκέφθηκε το Κυπαρίσσι, του Ρουκάνι, Καρκαδιώτισσα και τον Προφήτη Ηλία, όπου μίλησε σε μεγάλη συγκέντρωση.

Στις συναντήσεις που είχε με τους κατοίκους, τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπους πολιτιστικών συλλόγων, τέθηκαν τα ζητήματα της καθημερινότητας, της αγροτικής οδοποιίας, και της άρδευσης, με κορυφαίο ζήτημα την κατασκευή του φράγματος του Λαδούκου, αλλά και άλλων έργων και υποδομών που έχει ανάγκη ο αγροτικός τομέας.

Ο Γιάννης Κουράκης, θέτει ως μία από τις πρώτες προτεραιότητες για την επόμενη μέρα στον Δήμο Ηρακλείου την κάλυψη με νερό των αναγκών των αγροτών και κτηνοτρόφων, την κατασκευή του φράγματος και άλλων έργων που θα αναβαθμίσουν τον πρωτογενή τομέα.

Επίσης, παρουσίασε το ολοκληρωμένο σχέδιο του Συνδυασμού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, αλλά και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χωριών και των οικισμών της ενδοχώρας.

O Γιάννης Κουράκης δήλωσε:

«Η κίνηση μας «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5» έχει εντάξει στο προγραμματικό της πλαίσιο το «Πρόγραμμα επάρκειας και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων» ως μια εμβληματική παρέμβαση. Πρόθεση μας είναι με συγκεκριμένες και κοστολογημένες δράσεις, να διασφαλίσουμε τη συνεχή ροή στο δίκτυο να επεκτείνουμε την δυναμικότητα επεξεργασίας των αποβλήτων και να αξιοποιούμε το καθαρό υπόλοιπο για άρδευση του αστικού πρασίνου και των αγροτικών εκτάσεων της περιαστικής ενδοχώρας του Δήμου.

Ειδικότερα, το σχέδιο μας προβλέπει την αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων δημιουργώντας ένα δίκτυο φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών καθώς και την εκμετάλλευση των υδάτων του Αλμυρού, τον περιορισμό των γεωτρήσεων, τη δημιουργία υποδομών επεξεργασίας αποθήκευσης και διάθεσης υδάτων και την πλήρη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων με στόχο την ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Ακόμα, την αποκατάσταση και τον έλεγχο των δικτύων για τη δραστική μείωση των απωλειών, την εφαρμογή έξυπνων συστημάτων διαχείρισης, καθώς και την αξιοποίηση των ερευνητικών και επιστημονικών δυνάμεων του Ηρακλείου για την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων.

Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία δεν γίνεται με απλές διακηρύξεις. Βασική προτεραιότητα μας είναι να εκπονηθεί νέα μελέτη για την επεξεργασία και πλήρη αξιοποίηση του συνόλου των υγρών αποβλήτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μια τέτοια λύση θα αποδώσει 35.000 κυβικά σε ημερήσια βάση καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο ένα σημαντικό τμήμα των αναγκών σε άρδευση».

Σχόλια