Δημοτικές εκλογές '19

Το πρόγραμμα και οι θέσεις του υποψήφιου δημάρχου Ιεράπετρας Αθ. Χηνόπουλου

Το όραμα για τα έργα και τις υποδομές

Παρουσίαση προγράμματος του συνδυασμού «Ενότητα-συνεργασία-ανάπτυξη για την Ιεράπετρα μας» με υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Αθανάσιο Χηνόπουλο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

     Πυξίδα της δημοτικής πορείας μας και οδηγός της καθημερινής δράσης μας, θα είναι το τρίπτυχο :

 • Διεκδικούμε τεκμηριωμένα από τους Εθνικούς πόρους, αύξηση των πόρων για το Δήμο μας.
 • Αξιοποιούμε ενεργειακά, τουριστικά και για κοινή ωφέλεια, την Δημοτική περιουσία και τις πλούσιες δυνατότητες της περιοχής και μεγάλα έργα.
 • Δημιουργούμε τον νέο Δήμο της Ιεράπετρας, που θα νοιάζεται ισότιμα για όλους τους δημότες και προπαντός για τα νέα παιδιά του.

     Αυτές είναι οι κύριες πολιτικές γραμμές, που θα ακολουθήσουμε μαζί με τις εξειδικευμένες πολιτικές, που περιγράφουμε παρακάτω στο πρόγραμμά μας, σε συνδυασμό με την κοινωνική αλληλεγγύη, που θεωρούμε ότι στη σκληρή εποχή μας, πρέπει να επιδεικνύει ο Δήμος, με προγραμματική συνέπεια και συνέχεια, προς τους αδύναμους δημότες (άνεργους,  πολύτεκνους, ΑΜΕΑ, μοναχικούς, μονογονεϊκές οικογένειες, μέση ηλικία, κλπ.).

     Θέλουμε να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα που έχει η Ιεράπετρα. Θέλουμε σε συνεργασία με εσάς, να αναπτύξουμε και αξιοποιήσουμε το παραλιακό μέτωπο. Θέλουμε να δώσουμε στον πολίτη την αξία που του αξίζει, ίση αντιμετώπιση των δημοτών σε όλο τον δήμο. Αυτός είναι ο στόχος μας, δεν επιθυμούμε και δεν θα επιτρέψουμε περιοχές δυο ταχυτήτων, δεν θα επιτρέψουμε πολίτες δυο κατηγοριών.

      Όλα τα παραπάνω, δημιουργούν την υποχρέωση προσήλωσης σε ένα πρόγραμμα, που θα στηρίζεται σε απλές και καθαρές αρχές, με δίκαιη και ισότιμη εφαρμογή για όλους κι όχι σε κούφιες μεγαλοστομίες, που ευνοούν τους ημέτερους, αδικούν τους αδύναμους, μεγαλοστομίες που αναγγέλλουν έργα, που δεν θα γίνουν ποτέ, λόγω έλλειψης χρημάτων και ικανότητας.

Εξειδικεύοντας τις προγραμματικές δεσμεύσεις μας, πρέπει να αναφερθούμε στους τομείς :

 

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


     Θα συστήσουμε ειδική υπηρεσία του Δήμου, με αποκλειστική απασχόληση την συμμετοχή της πόλης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι οι τοπικοί φορείς, θα συμβάλλουν σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες στη δημιουργία ενός πετυχημένου marketing, διότι θα έχουν επιχειρησιακό προσανατολισμό, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρικών ενοτήτων, αλλά και σε μια συνεχιζόμενη διαδικασία.

     Θα κάνουμε την Ιεράπετρα «Έξυπνη Πόλη». Για να γίνει αυτό, πρέπει να διατυπώσει το όραμά της, να το διαχειριστεί συλλογικά, να δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη έργων, αλλά και ένα ξεχωριστό brand name. Κάθε προσπάθεια δημιουργίας μιας «Ευφυούς Πόλης», πρέπει να στοχεύει στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και αναγκών, σε συνεργασία και με τους πολίτες.

 1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ και ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ των Δημοτικών Υπηρεσιών,

     για ορθολογιστικότερη  αξιοποίηση του αξιόλογου εργατικού και στελεχιακού προσωπικού, που διαθέτει ο Δήμος, με εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Στόχος, η στελεχιακή επάρκεια του προσωπικού, για γραμματειακή και μελετητική υποστήριξη.

     Θα ιδρύσουμε εσωτερικό γραφείο, για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας, με δικό του Αντιδήμαρχο και πρωτόκολλο, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες (πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), και θα αντιμετωπίζει τα μικρά προβλήματα του δημότη, θα ελαχιστοποιεί τον χρόνο ανταπόκρισης των δημοτικών υπηρεσιών στα αιτήματά του για την καθαριότητα, τον δημοτικό φωτισμό, την ύδρευση, την άρδευση, την αποχέτευση, το κυκλοφοριακό, κλπ.

     Ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας, θα είναι στο δρόμο μαζί με τους δημότες, μαζί με τους πολίτες. Θα δημιουργήσουμε υποστηρικτικές υπηρεσίες, για να πετύχουμε το στόχο αυτό.

 1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ.

Για λόγους αντιστοίχισης  των επιθυμητών  έργων και μελετών, που πρέπει να υλοποιηθούν με τις ανάγκες, διαχωρίζουμε τα Δημοτικά έργα υποδομής, σε τρεις υποτομείς χρονικά:   Α’ Τομέας: Βραχυπρόθεσμα έργα και μελέτες, όπου εντάσσουμε όλα τα:

 • εκτελούμενα έργα, μικρά και μεγάλα.
 • τα σταματημένα έργα.
 • και τα εγκαταλελειμμένα έργα και μελέτες.
 • τουριστική αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας.

Αυτά, σε συνδυασμό με:

     α. Τον έλεγχο των κτιριακών υποδομών και την τακτική-συστηματική συντήρηση, των δημοτικών κτηρίων-σχολείων. Πιστοποιητικά καταλληλόλητας, στατικότητας κτηρίων και πυρασφάλειας, θα δίνονται κάθε Σεπτέμβρη, με την έναρξη του σχολικού έτους. Άμεσα να νομιμοποιηθούν όλα τα σχολικά και Δημοτικά κτήρια. Η κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων, θα πρέπει να μελετηθεί σωστά και να ακολουθεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τον μαθητικό πληθυσμό, οι δε κατασκευές να γίνονται σταθερές και όχι λυόμενες.

     β. Βελτιωτικές επεμβάσεις στους τομείς.

     γ. Οδοποιία (αστική και αγροτική)- κυκλοφοριακό.

Η βελτίωση, συντήρηση και  επέκταση του  δικτύου δρόμων αστικού και αγροτικού χαρακτήρα, σε συνδυασμό με την δημιουργία ποδηλατοδρόμων, χώρων στάθμευσης, οριοθέτηση χώρων έκτακτης ανάγκης, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και πλατειών, αλλαγή κυκλοφοριακού στην πόλη, απαραίτητες σημάνσεις και με τα συνοδευτικά έργα δημοτικού φωτισμού στην πόλη και στις κοινότητες, θα είναι ένα από τα πρώτα προγράμματα, που θα θέσουμε σε εφαρμογή.

     δ. Λειτουργικές βελτιώσεις στην Υδροάρδευση, με αντικειμενικό στόχο την εξασφάλιση νερού,  επαρκών  ποσοτήτων και ποιότητος (αντικατάσταση υπολοίπου δικτύου αμιαντοσωλήνων) για ύδρευση και άρδευση, για όλο τον χρόνο και σε όλη την έκταση του Δήμου. Σημειώνουμε εδώ την δέσμευση, για επανακαθορισμό των δημοτικών τελών ύδρευσης, με περιστολή των άσκοπων δαπανών και της σπατάλης.

Στον τομέα της ύδρευσης, θα εφαρμόσουμε αρχικά το πρόγραμμα ελαφρύνσεων για την κοινωνική ομάδα δημοτών, που αναφέραμε και παραπάνω.

     ε. Αισθητικές βελτιώσεις, σε εκείνα τα σημεία που συχνάζουν και ενδιαφέρουν τον επισκέπτη της περιοχής, τον τουρίστα, αλλά και τους κατοίκους του Δήμου (παραλίες, αξιοθέατα, διαδρομές σε μονοπάτια, φυσικά τοπία, δρόμοι προσέγγισης, χώροι συγκέντρωσης και ελαφρών αθλοπαιδιών, κλπ)

Β’  Τομέας:  Μεσοπρόθεσμα έργα – μελέτες -δράσεις

Κυρίαρχη θέση κατέχουν:

α. Η εξασφάλιση επάρκειας νερού καλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας, για ύδρευση και άρδευση (Λιμνοδεξαμενές, προφράγματα, υδραγωγεία, κλπ).

β. Η εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα αποχέτευσης, των δύσκολων περιοχών.

γ. Η υπέρ των δημοτών ορθολογικοποίηση των Δημοτικών τελών υδροάρδευσης, καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού.

δ. Η εκπόνηση και εφαρμογή, ενός αναθεωρημένου προγραμματικού σχεδίου ανάπτυξης του Λιμανιού μας και αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των παραλιών.

 

Γ’  Τομέας: Μακροπρόθεσμα έργα – μελέτες:

Θα περιλάβουμε εκείνα τα έργα και τις επεμβάσεις, που σήμερα μπορεί να φαντάζουν μακρινά οράματα, εν μέρει ανεδαφικά και ανέφικτα, αλλά που συνεπάγονται εκείνες τις αλλαγές, που θα κρατούν την περιοχή μας στο αναπτυξιακό παιχνίδι της επόμενης δεκαετίας.

Ως τέτοια θεωρούμε:

 • Την ενεργειακή και τουριστική αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας.
 • Την αξιοποίηση των δημοτικών οικοπέδων και ακινήτων, όπως τα κτήρια των σχολείων που δεν λειτουργούν ή συνενώθηκαν, τα εγκαταλελειμμένα κοινοτικά γραφεία. κλπ.
 • Την ανάπτυξη εγκάρσιου οδικού άξονα από Ανατολή προς Δύση, με διακλαδώσεις προς τα φυσικά τοπία και τους ενδιαφέροντες τόπους αρχαιολογικού, πολιτιστικού και παραγωγικού ενδιαφέροντος
 • Την κατασκευή μαρίνας θαλαμηγών, καταδυτικού πάρκου, κλπ.
 1. ΠΑΙΔΕΙΑ

     Πέραν από την απόκτηση νέων σχολικών μονάδων ή την βελτίωση υπαρχουσών σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, θα υποστηρίζουμε συνεχώς και με πραγματικό ενδιαφέρον την λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων (θέρμανση, επισκευές, υλικοτεχνική υποδομή) και θα συνταχτούμε με το διεκδικητικό πλαίσιο όλων των φορέων του Δήμου, για τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο σπουδών Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ιεράπετρα.

     Στην περίπτωση αυτή, η ειδικότητα της σχολής που θα επιλεγεί ή θα προταθεί, θα πρέπει να καλύπτει και να καλύπτεται από τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. Να υπάρχουν απαραίτητες υποδομές για να στηρίξουν τη στέγαση και την εκπαιδευτική διαδικασία. Να δομηθεί η καθημερινότητα των φοιτητών και των οικογενειών τους, ώστε να υπάρχει ένα φιλικό περιβάλλον διαβίωσης. Ταυτόχρονα να προσφέρει άμεσα στην οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική ζωή του Δήμου. Να υπάρχει συνέχεια, αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, ανατροφοδότηση των προβλημάτων, άμεση εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού και της γνώσης, που θα προσφέρεται στους φοιτητές, για παράδειγμα Σχολή γεωπονίας, διατροφολογίας, τουρισμού, κλπ.

     Τέλος, θα υποστηρίξουμε και αναβαθμίσουμε το Δ.Ι.Ε.Κ Ιεράπετρας, με νέες ειδικότητες, που ταιριάζουν στο επαγγελματικό προφίλ της Ιεράπετρας και θα μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην εργασιακή διαδικασία. Αναφορικά με τα σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας και επαγγελματικής κατάρτισης, θα  είναι συνεχώς στην  έγνοιά μας.

 1. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

  Αναφορικά με τον αθλητισμό, τον εντοπίζουμε σε δύο παραμέτρους: στον αθλητισμό σε σχέση με τους επισκέπτες του(τουριστικός αθλητισμός) και στον αθλητισμό σε σχέση με τους δημότες του.

     Ο τουριστικός αθλητισμός, σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως είναι η διοργάνωση αθλητικών events, σε συνεργασία με τις εκάστοτε ομοσπονδίες, η φιλοξενία ομάδων και αθλητών για προετοιμασία, η δυνατότητα άθλησης σε κάθε επισκέπτη που το επιθυμεί κ.α.

Α) Αναπτυξιακός αθλητισμός (τα φυτώρια όλων των ομάδων και αθλημάτων).

Β) Αγωνιστικός αθλητισμός (αθλητές που κάνουν συστηματική προπόνηση, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερων επιδόσεων).

Γ) Μαζικός αθλητισμός (αθλητές που γυμνάζονται για την σωματική και ψυχική τους ευεξία).

 

Διαθέσιμοι χώροι: Κλειστά-ανοικτά γήπεδα και γυμναστήρια, θάλασσα, κολυμβητήριο, παραλία, ύπαιθρος, δρόμοι και βουνά.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ;

 • Κατάλληλες, καθαρές και ασφαλείς εγκαταστάσεις, όσον αφορά την είσοδο-έξοδο και παραμονή των αθλητών. Προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών χώρων. Παροχή πρώτων βοηθειών, σε έμψυχο και άψυχο υλικό (π.χ απινιδωτής). Πιο ασφαλείς διαδρομές για ποδηλάτες και αθλητές αντοχής. Χώρους με επαρκή φωτισμό και φύλαξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, για να αποτελούν πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. Συνεχής καταγραφή και έγκαιρη επίλυση των προβλημάτων.

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ;

 •   Ελλιπείς και προβληματικές εγκαταστάσεις.

 

ΣΚΟΠΟΣ-ΟΡΑΜΑ

 

     Να αποκτήσει η πόλη αθλητική συνείδηση (μια «αθλητούπολη») και να την μεταβιβάζει στις επόμενες γενιές.

 ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

 Καλύτερη ποιότητα ζωής, έμμεσα οικονομικά οφέλη των δημοτών (λιγότερες ασθένειες), μείωση του drop out (εγκατάλειψη αθλητισμού από τα παιδιά), ανάδειξη των αθλητικών ταλέντων.

 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 Άμεση καταγραφή αθλητών για τον προσδιορισμό των αθλητικών αναγκών, επισκευές στις υπάρχουσες δομές. Βελτιώσεις, συντηρήσεις, ανακατασκευές ποδοσφαιρικών γηπέδων του Δήμου. Κάποια θα χρησιμοποιηθούν ως προπονητήρια και κάποια από τους πολίτες για λαϊκό μαζικό αθλητισμό. Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του κολυμβητηρίου, ώστε να δοθεί άμεσα στου δημότες. Αποκατάσταση συντήρηση και βελτίωση των κλειστών γηπέδων (Φωνιαδάκειο-Κλειστό σχολικό). Δημιουργία γηπέδων 5x5 στις πολυπληθέστερες  κοινωνίες. Παιδικές χαρές σε όλα τα κοινοτικά διαμερίσματα. Θα τεθούν οι βάσεις για αθλητικό τουρισμό την χειμερινή περίοδο, με προετοιμασίες εθνικών ομάδων του εξωτερικού. Θα δημιουργηθεί χώρος για beach volley. Θα δημιουργηθούν δυο νέα γήπεδα τένις για τους δημότες. Θα αναβαθμιστεί η Αθλητική Επιτροπή, που τα δύο τελευταία χρόνια είχε σιωπηρά καταργηθεί. Θα δημιουργηθεί Γραφείο Αθλητισμού στο Δήμο, με πρόσληψη ενός καθηγητή Φυσικής Αγωγής. Θα επανιδρυθεί ο Δημοτικός χώρος Άθλησης Ιεράπετρας (ΔΗ.Χ.Α.Ι). Θα επεκταθεί ο θεσμός του αθλητισμού για όλους σε όλες τις ηλικίες. Θα πραγματοποιούνται διοργανώσεις αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο και βραβεύσεις πρωταθλητών, που διακρίνονται κάθε χρόνο σε πανελλήνιες οργανώσεις.

 

 

 

 1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

     Ο Δήμος μας, εκτός από τουριστικός, είναι κυρίως αγροτικός και γι’ αυτό, είναι λογικό να νιώθουμε τα προβλήματα των αγροτών μας, τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα, ως προβλήματα του Δήμου. Για να απαντήσουμε λοιπόν στην ανάγκη στήριξης του τομέα, σχεδιάζουμε την δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης του πρωτογενή τομέα, με αντικείμενο :

   α. Την Τεχνική Υποστήριξη των αγροτών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και τα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

   β. Την λειτουργία ψηφιακής πύλης, για πάσης φύσεως πληροφορίες που ενδιαφέρουν     τους αγρότες

   γ. Την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ενημέρωσης παλιών και νέων αγροτών, για τις   εξελίξεις στον τομέα.

   δ. Την πληροφόρηση για τις μεθόδους διαχείρισης του νερού.

   ε. Την υποβοήθηση δημιουργίας ειδικών ομάδων παραγωγών, για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων (κηπευτικά, λάδι, μέλι, κρασί, κλπ) και απόκτηση ποιοτικών πιστοποιήσεων.

στ. Την διάσωση της αγροτικής περιουσίας από δάνεια.

     Επισημαίνουμε, ότι η αγροτική οικονομία είναι διασυνδεμένη με το φυσικό αγαθό που λέγεται νερό, με την τεχνογνωσία, αλλά και με το εξειδικευμένο προσωπικό. Θα πρέπει επιτέλους σε αυτή την πόλη να δούμε τις πραγματικές ανάγκες, όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα του νερού. Η καταγραφή των θερμοκηπιακών μονάδων, σηματοδοτεί μία αρχική πρόσβαση στην γνώση για την ετήσια απαιτούμενη ποσότητα. Η ακρίβεια αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις, για να δημιουργηθεί ένα πλάνο για τις επόμενες ενέργειες, τόσο από πλευράς συντήρησης, όσο και από πλευράς ενίσχυσης της ποσότητας, που θα εισρέει στο φράγμα Μπραμιανών.

     Αυτό σηματοδοτεί την ανάγκη της πρωτογενούς έρευνας για την αγροτική παραγωγή, που θα μας υποδείξει με ακρίβεια όλες τις απαιτήσεις για ύδρευση και άρδευση στην πόλη μας. Η μεθοδική έρευνα αυτή, καθορίζει και τις ανάγκες για ποσότητα νερού, για τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο, το οποίο είναι συμπληρωματικό για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας, είναι ένα κέντρο ερευνητικό για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται οι κατάλληλες συνεργασίες με ιδρύματα, φορείς, Πανεπιστήμια δικά μας και του Εξωτερικού.

     Τεχνογνωσία, εξειδίκευση, ανθρώπινο δυναμικό, είναι το τρίπτυχο για μια επιτυχημένη στρατηγική, στην αγροτική οικονομία.

 

 

7.ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

     Θα θεσπίσουμε αντιδημαρχία για τον τουρισμό. Ο αντιδήμαρχος, θα είναι σε συνεχή διαβούλευση με όλους τους ανθρώπους τουρισμού και θα γίνει προσπάθεια να επιμηκυνθεί η σεζόν. Η δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου τουρισμού είναι επιβεβλημένη. Το αποτέλεσμα της έρευνας, δημιουργεί τις συνθήκες και τον βηματισμό, που θα πρέπει να στοχεύσουμε σαν δήμος Ιεράπετρας. Το παρατηρητήριο αυτό παράγει μία πρωτογενή έρευνα, όπου συλλέγουμε στοιχεία για τους επισκέπτες της πόλης μας. Η ανάλυση των στοιχείων αυτών, μας βοηθάει στο να στοχεύσουμε στην τουριστική ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε μία τουριστική εκστρατεία για την πόλη μας. Έτσι στοχευμένα, ενισχύουμε την ήδη υπάρχουσα τουριστική αγορά και ενδυναμώνουμε την στρατηγική μας για νέες αγορές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Βρίσκουμε την δυναμική που υπάρχει για τον τουρισμό στην πόλη μας και με στοχευμένες δράσεις, δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για να ενισχυθούν ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, για την ενίσχυση του τουριστικού αποτυπώματος της Ιεράπετρας, είναι απαραίτητη και στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης πρότασης για τουριστική προβολή. Στόχος, είναι να υπάρξει μία βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην πόλη μας. Τουριστικές δράσεις που θα υποστηρίξει μαζί με άλλες ο Δήμος, είναι οι ακόλουθες:

 1. Ανανέωση του πάσης φύσεως φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, με έκδοση νέων φυλλαδίων, χαρτών και λοιπού προωθητικού υλικού, καθώς και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,

με επίκεντρο την σελίδα τουριστικής προβολής του Δήμου στο Facebook (visit Ierapetra).

 

 1. Διαφημιστική καμπάνια σε τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά ΜΜΕ, στο διαδίκτυο και συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
 2. 3. Φιλοξενία τουριστικών παραγόντων και δημοσιογράφων, καθώς και προώθηση άρθρων και αφιερωμάτων για τα τουριστικά ενδιαφέροντα του Δήμου Ιεράπετρας.

 

 1. Οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού, αγροτικού και άλλου χαρακτήρα, εκθέσεων φωτογραφίας και οικοτεχνίας, εβδομάδων προβολής τοπικών προϊόντων, εσπερίδες γευσιγνωσίας, κρητικής διατροφής, κλπ.

 

 1. Δημιουργία λαογραφικού μουσείου και ανάδειξη κάθε σημείου, αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Αξιοποίηση κάθε ιδέας, που διευρύνει το πλάνο προσφοράς υπηρεσιών περιήγησης και ξενάγησης στην πόλη, για ομάδες επισκεπτών. Σήμανση πολιτιστικών διαδρομών στο Δήμο και διαδρομές περιπάτου μέσα στη πόλη

 

 1. 6. Δημιουργία περιπτέρου πληροφοριών (info kiosk), για κάθε πληροφορία (δρομολόγια λεωφορείων και πλοίων, ώρες λειτουργίας καταστημάτων και υπηρεσιών, διανομή διαφημιστικών εντύπων, κλπ.).

  

 1. Ταυτόχρονα με όλα αυτά και όσα προστεθούν από ιδέες συμπολιτών, εξαιρετικά χρήσιμη θα είναι η εκπόνηση μιας μελέτης ανάλυσης των τουριστικών μεγεθών της προηγούμενης περιόδου για ολόκληρο τον Δήμο Ιεράπετρας, η οποία μελέτη θα αποτυπώσει την προσφορά, την ζήτηση και τις κύριες αγορές- στόχους της τουριστικής προβολής.

 

 1. Το τελικό πλάνο για την τουριστική προβολή θα συνταχθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον ΕΟΤ, στο πλάνο προβολής του οποίου πρέπει να υπάρξει συμμετοχή του Δήμου μας. Και εδώ η πολιτική εκπροσώπησή μας, μπορεί να παίξει χρήσιμο ρόλο.

  

 1. Θα γίνει σοβαρή προσπάθεια, για να δημιουργήσουμε τον ποδηλατικό, αθλητικό, γαστρονομικό, καταδυτικό, ιατρικό, θρησκευτικό τουρισμό.

  

   10.Τέλος και αυτονόητα, με αξιοποίηση των συμμαχιών μας με την πολιτική μας εκπροσώπηση, πρέπει να ενταχθούν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, δράσεις τουριστικής προβολής και έργα, όπως η δημιουργία Μαρίνας θαλαμηγών, ένα καταδυτικό πάρκο, ένα γεωργικό μουσείο, ένα μουσείο φυσικής ιστορίας,  η βελτίωση του λιμανιού και άλλα τα οποία θα προσδιορίσει η μελέτη που ανέφερα παραπάνω.

 

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

     Ο Δήμος μας είναι φορέας μιας τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς (ιστορία, μνημεία, παράδοση, μουσική, γαστρονομία, κλπ.), που μας επιτρέπει να διοργανώσουμε μεγάλο αριθμό πολιτιστικών εκδηλώσεων κάθε είδους, στις οποίες συμμετέχουν αρκετοί συμπολίτες μας, επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Υπάρχουν αρκετά ενεργά σωματεία και φορείς πολιτιστικού προσανατολισμού, που δύνανται να προβάλουν τον πολιτισμό μας, ενώ παράλληλα με την παραγωγή των εκδηλώσεων που κάνουν, προσελκύουν και το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

     Στόχος μας είναι η δημιουργία πολιτιστικής παιδείας και βέβαια η διοργάνωση πολιτιστικών γεγονότων μεγαλύτερης εμβέλειας, τα οποία θα λειτουργήσουν και ως κίνητρο για τον επισκέπτη. Η πολιτιστική περιουσία του Δήμου να είναι αρχειοθετημένη, ψηφιοποιημένη και προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Ο Δήμος παράλληλα με τις εκδηλώσεις να έχει και εκπαιδευτικό ρόλο σε θέματα πολιτισμού. Στόχος μας είναι ο δήμος Ιεράπετρας, να γίνει Κέντρο Πολιτισμού του Νότιου Κρητικού Πελάγους.

 1. ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΑΜΕΑ

 

     Οι πολιτικές για την Υγεία και την Κοινωνική Πολιτική, που μπορούμε να  ασκήσουμε στα πλαίσια των αυτοδιοικητικών μας αρμοδιοτήτων και οι ενέργειες που θα κάνουμε προς κάθε αρμόδιο, θα στοχεύουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας και στην ενίσχυση των Αγροτικών Ιατρείων, με προσωπικό και επαρκή εξοπλισμό.

Αυτό συμπεριλαμβάνει χτίσιμο συνεργασιών με τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Ερυθρό Σταυρό  και Εθελοντικές Οργανώσεις του τομέα της Υγείας και βεβαίως υποστήριξη και ενίσχυση του κοινωνικού έργου, που ξεδιπλώνει με τόση επιτυχία, η Ιερά Μητρόπολή μας και ο Μητροπολίτης μας, που στην δύσκολη εποχή μας, εποχή κρίσης και απελπισίας, δείχνει τί σημαίνει κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη.

     Ένας τομέας, με τον οποίο θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα είναι τα ΑΜΕΑ.

Εξασφαλίζουμε:

 • Tις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και εκπαίδευσης.
 • Την ίδρυση γραφείου ΑΜΕΑ στο Δήμο, που θα ασχολείται με τα συγκεκριμένα θέματα.
 • Την κατασκευή ραμπών, όπου απαιτούνται σε όλο το Δήμο.
 • Τη στέγαση του Συλλόγου ΑΜΕΑ Ιεράπετρας.
 • Την προσβασιμότητα σε παραλίες.

     Σε αυτό το δρόμο της αλληλεγγύης προς τον αδύναμο δημότη, θα βοηθήσουμε και με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να φέρουμε τον Δήμο αρωγό σε χειμαζόμενες ομάδες δημοτών μας.

Με αυτές τις σκέψεις και τις προτεραιότητες που περιληπτικά αναφέραμε, αλλά και με την μέχρι σήμερα παρουσία μας στα κοινά πράγματα, που αποδεικνύει ότι πλησιάζουμε την αυτοδιοίκηση με μεράκι και ενδιαφέρον και όχι σαν κουμανταδόροι της εξουσίας, ζητούμε την ψήφο σας για την επόμενη Δημοτική περίοδο.

Σχόλια