Δημοτικές εκλογές '19

Αρχές & Αξίες: Κληρονομιά για ένα καλύτερο κόσμο

Οι κοινωνικά υπεύθυνες και επιτυχημένες πολιτικές πρακτικές προϋποθέτουν την ύπαρξη βασικών αξιών, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, οι οποίες αποκρυσταλλώνονται σε γενικές αρχές και ιδέες που προσανατολίζουν και καθοδηγούν τα άτομα και την κοινωνία

Του Γιώργου Αγριμανάκη*

Επηρεάζουν τις πεποιθήσεις μας και λειτουργούν ως κατευθυντήριοι άξονες για τη μετέπειτα πορεία μας.

Στην πορεία μας αυτή, είναι σημαντικό να επιτελούμε το έργο μας βάσει ατομικών και συλλογικών αρχών και αξιών, με τις οποίες πρέπει να συνάδει κάθε σκέψη, απόφαση, κίνηση και δράση μας.

Μία από αυτές τις αξίες είναι και η ακεραιότητα, καθώς αποτελεί τον κώδικα που ορίζει το πρότυπο της συμπεριφοράς μας. Ακεραιότητα σημαίνει ταύτιση της εικόνας μας με αυτό που πραγματικά είμαστε, σημαίνει εντιμότητα, αξιοπιστία, διαφάνεια, δικαιοσύνη, συνέπεια λόγων και έργων. Η ακεραιότητα είναι αλληλένδετη με την αυτογνωσία και το όραμα, τη σαφή δηλαδή αντίληψη της προσωπικότητας, των ικανοτήτων, των πεποιθήσεων, των κινήτρων και των στόχων μας. Η ιστορία έχει αποδείξει, άλλωστε, ότι άτομο και ηγεσία χωρίς όραμα δεν μπορούν να προοδεύσουν.

Ο Δήμος της πόλης μας αξίζει να προοδεύσει και να ηγείται, όχι μόνο σε τοπικό  και  πανελλήνιο, αλλά  και σ’ ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται μια ηγεσία με συναισθηματική νοημοσύνη, ενσυναίσθηση, με αυστηρότητα για εξαιρετικές επιδόσεις και ταπεινότητα, που θα λειτουργεί με προσανατολισμό και σεβασμό στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, εξυπηρετώντας τα συμφέροντά του. Αγκαλιάζοντας και υποστηρίζοντας με δημιουργικές δράσεις όλους τους αδυνάτους του τόπου μας, δημιουργώντας δομές και δράσεις, με δίκτυα για άπορους, ηλικιωμένους, κακοποιημένες γυναίκες, άπορα παιδιά   βελτιώνοντας, έτσι, τις συνθήκες ζωής των πολιτών. Αυτό θα πει κοινωνική προσφορά, κοινωνία των πολιτών  με παροχή ίσων ευκαιριών για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Η βιωσιμότητα και η μακροχρόνια πρόοδος, ωστόσο, είναι έργο συλλογικό που απαιτεί ομαδική εργασία, βασισμένη στην καινοτομία και την ποιότητα. Έχοντας πίστη στο παραγόμενο έργο θα μπορέσουμε με πρωτοποριακές δράσεις να αναβαθμίσουμε ποιοτικά την καθημερινότητα του πολίτη, έχοντας μέσω του δομημένου διαλόγου, εξασφαλίσει πρώτα ανοιχτή επικοινωνία μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι θα δίνεται η δυνατότητα να ακουστεί η φωνή κάθε κυττάρου της πόλης μας και να αποτελέσει μια νέα, δημιουργική σύνθεση διαφορετικών απόψεων, που συνιστά τη βάση της συμμετοχικής Δημοκρατίας.        Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, η συνεννόηση και η συναπόφαση στη λύση των προβλημάτων που βιώνουμε όλοι,  θα πρέπει και επιβάλλεται να  αποτελούν  τον πυρήνα για την μετουσίωση του οράματός μας σε πράξη.

Για ένα Ηράκλειο που θα αποτελεί - πρότυπο Δήμο διαβίωσης, ανθρώπινο και ζωντανό, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες, υψηλή ποιότητα ζωής και δυναμική ανάπτυξη που αξίζει σε όλους τους κατοίκους αυτής της πόλης.

 

*  Ο Γιώργος Αγριμανάκης είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη “Ηράκλειο 3.7.5.” του Γιάννη Κουράκη. Γεννήθηκε στο Τεφέλι Μονοφατσίου το 1970. Είναι, κάτοχος Diploma in Business Administration και MBA, με ιδιαίτερη επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς του στρατηγικού σχεδιασμού, της ηγεσίας της αλλαγής και της ανάπτυξης δικτύων και δομών μεταξύ ομάδων. Είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής του κέντρου φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και ολιστικής θεραπείας “Κτησίας Αποκατάσταση”. Επίσης διατελεί Πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του ΕμπορικοΒιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Hub H2B.

 

Σχόλια