Δημοτικές εκλογές '19

Στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΓΣΕΒEΕ ο Γιάννης Κουράκης

Ο Γιάννης Κουράκης συνεχάρη τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο Καββαθά και τον Πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ Χαράλαμπο Λεκάκη

Στην εκδήλωση με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, έδωσε το παρών ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5» κ. Γιάννης Κουράκης.

Ο κ. Κουράκης, αφού συνομίλησε με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική αγορά και τις προοπτικές ανάπτυξης, συνεχάρη τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργο Καββαθά και τον φίλο Πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ κ. Χαράλαμπο Λεκάκη για την εξαιρετική εκδήλωση.

Σε δήλωσή του ο κ. Κουράκης ανέφερε:

«Η σημερινή εκδήλωση της ΓΕΣΕΒΕ για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της είναι μια ευκαιρία να κοιτάξουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και ειδικά στο Ηράκλειο και να ενισχύσουμε τις προοπτικές εμπλοκής της στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

Οι προκλήσεις είναι πολλές. Πρώτον, οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν όλο και πιο σύνθετο νομικό, οικονομικό και διοικητικό περιβάλλον. Δεύτερον, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρηματοδότηση με λογικό κόστος. Τρίτον, η διεθνοποίηση των οικονομιών απαιτεί αυξημένες διοικητικές ικανότητες.Το κεντρικό κράτος πρέπει να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες διευκόλυνσης της λειτουργίας των ΜΜΕ και διασφάλισης της απρόσκοπτης χρηματοδότησης ενώ τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα πρέπει να κατευθύνουν επαρκείς πόρους για την ενίσχυση τους.

Παρεμβάσεις για ανάταξη της τοπικής οικονομίας

Σήμερα, όλοι αναγνωρίζουν ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης καθώς διαδραματίζουν έναν αυξανόμενο και αποφασιστικό ρόλο για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα.

Η δημοτική κίνηση ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5 έχει θέσει στο επίκεντρο της στρατηγικής της το στόχο για ποιοτική ανάπτυξη και προτείνει μια συγκροτημένη παρέμβαση για την ανάταξη της τοπικής οικονομίας με δράσεις στους τομείς του τουρισμού, της ψηφιακής, της κυκλικής και της αγροτικής οικονομίας καθώς και για τη διαχείριση των δημοτικών ακινήτων. Επιδιώκουμε το συντονισμό των τοπικών αναπτυξιακών φορέων για να δημιουργηθούν νέες δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη αξία και σταθερές θέσεις εργασίας. Οι ΜΜΕ θα ωφεληθούν ουσιαστικά από την εφαρμογή της στρατηγικής μας.

Οι συνδικαλιστικοί φορείς της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αποτελούν για μας σταθερούς συνομιλητές γιατί συμβάλλουν στη διαμόρφωση μια καθαρής αναπτυξιακής προοπτικής στο τόπο μας με ισχυρή κοινωνική διάσταση. Η ΓΣΕΒΕΕ και η ΟΕΒΕΝΗ με τις θέσεις τους και την δυναμικότητα τους  θα συμβάλλουν ώστε η έξοδος της χώρας μας από την κρίση να έχει σταθερό χαρακτήρα και θετικό κοινωνικό ισοζύγιο».

Σχόλια