Δημοτικές εκλογές '19

Κουράκης: Ευρωμεσογειακός προορισμός υψηλού επιπέδου το Αρχαιολογικό Μουσείο

Επίσκεψη του υποψηφίου δημάρχου Γιάννη Κουράκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου επισκέφθηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5» κ. Γιάννης Κουράκης, ο οποίος είχε συνάντηση με τους εργαζομένους.

Ο κ. Κουράκης, ο οποίος έτυχε θερμής υποδοχής από το προσωπικό, ξεναγήθηκε στους χώρους του Μουσείου και θαύμασε τα μοναδικά εκθέματα, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται το Ηράκλειο.

Πολιτιστική Ανανέωση για ένα Σύγχρονο Ελκυστικό και Συναρπαστικό Ηράκλειο

Η Δημοτική κίνηση Ηράκλειο 3.7.5 έχει θέσει τον πολιτισμό στο επίκεντρο της στρατηγικής για ένα Ηράκλειο που αναδεικνύεται σε μοναδικό Ευρωμεσογειακό προορισμό υψηλού επιπέδου με ποιότητα ζωής και ευημερία για τους πολίτες.

Ο Πολιτισμός είναι η απάντηση του ανθρώπου στις πολυποίκιλες προκλήσεις του, πνευματικές και υλικές.

Αποτελεί βασικό στοιχείο για την συνοχή της κοινωνίας.

Αντλούμε στοιχεία από το παρελθόν και χαράσσουμε την πορεία προς το μέλλον.

Η συνεχής ανανέωση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε να υπηρετούνται ανάγκες με τη δημιουργική αξιοποίηση των κατακτήσεων της ιστορικής πορείας κάθε τόπου.

Οι Δημοτικές Αρχές έχουν αποδειχθεί ότι είναι οι πλέον κατάλληλες για να αναδείξουν τη σημασία της διαχείρισης των τοπικών πολιτιστικών πόρων, ώστε να παραμείνουν επίκαιροι και ελκυστικοί.

Στο πρόγραμμα μας δεσμευόμαστε για την οργανωμένη και ισορροπημένη ανάδειξη των υφιστάμενων πολιτιστικών πόρων και όχι την εμπορευματοποίηση τους. Ενθαρρύνουμε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για την προστασία και προβολή των μνημείων.

Παράλληλα, ενισχύουμε τη σύγχρονη δημιουργικότητα των νέων για να διασφαλίσουμε την απαραίτητη συνέχεια στον πολιτισμό μας μέσα από την ανανέωση. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι μοναδική και αναντικατάστατη. Ως εκ τούτου, είναι συλλογικό μας καθήκον να διατηρήσουμε αυτόν τον θησαυρό έτσι ώστε να τον παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές διασφαλίζοντας στο Δήμο μας την αίσθηση της ταυτότητας και της συνέχειας.

Για τη δημοτική μας κίνηση ο πολιτισμός έχει τρεις διαστάσεις: την πολιτιστική κληρονομιά που αποτελείται από τα μνημεία και τις παραδόσεις μας, τις δημιουργικές πολιτιστικές δραστηριότητες και τον πολιτισμό της κοινωνικής ένταξης.

Πολιτιστική κληρονομιά

Πρώτο, η πολιτιστική κληρονομιά είναι καθοριστική για την ταυτότητα του τόπου μας καθώς προωθεί την κοινή κατανόηση και την αίσθηση της κοινότητας. Έχουμε κοινές ρίζες και αναφορές που μας δένουν με το τόπο μας. Παράλληλα, η αξιοποίηση της δημιουργεί σημαντικές θετικές επιπτώσεις όσον αφορά την εικόνα της πόλης και την ελκυστικότητα της.

Επιπλέον, καθώς η πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλει στην ανάδειξη της διαφορετικότητας του Ηρακλείου έναντι άλλων πόλεων, αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για την ενίσχυση της εικόνας του Διεθνώς, με στόχο όχι μόνο να προσελκύσει επισκέπτες, αλλά και προσωπικότητες, επιχειρήσεις και επενδύσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση δεσμευόμαστε για την:

• Προώθηση της δημιουργίας αρχαιολογικού πάρκου Κνωσού και μιας ζωντανής Πολιτιστικής Διαδρομής σύνδεσης των μνημείων με τον αστικό ιστό και την ύπαιθρο.

• Αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) για την αναβάθμιση των πολιτιστικών πόρων.

• Εντάσσουμε λειτουργικά τα μνημεία στην σύγχρονη ζωή της πόλης μας.

• Ανάδειξη και περαιτέρω αξιοποίηση των εμβληματικών υποδομών μας (Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Δημοτικά Μουσεία).

• Καθιέρωση Φεστιβάλ διεθνούς εμβέλειας υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, με δραστηριότητες σε ετήσια βάση για την βέλτιστη αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Δημιουργικές δραστηριότητες

Δεύτερο, οι δημιουργικές δραστηριότητες λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη για την αναγέννηση της πόλης και την οικονομική ζωτικότητα. Οι δημιουργικές δραστηριότητες αποτελούν την βάση για την διαρκή ανανέωση του τοπικού πολιτισμού και την διεύρυνση της ενασχόλησης των νέων σε συλλογικές δημιουργικές προσπάθειες.

Οι Τοπικές και Περιφερειακές αρχές βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να δημιουργήσουν τα κατάλληλα οικοσυστήματα που προωθούν την ανάπτυξη των δημιουργικών δραστηριοτήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την:

• Στήριξη της δημιουργικότητας των νέων και την ανάπτυξη της δημιουργικής οικονομίας με την παροχή κατάλληλων υποδομών και κινήτρων.

• Οργάνωση κύκλου εκδηλώσεων και δρώμενων στο Ιστορικό Κέντρο του Ηρακλείου και τις συνοικίες.

Αναπτυξιακές στρατηγικές

Τρίτο, οι αναπτυξιακές στρατηγικές που στηρίζονται στον πολιτισμό έχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία. Η δημιουργικότητα και η φαντασία είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για την ανάπτυξη νέων ιδεών και για την επίλυση κοινωνικών θεμάτων μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων, υπηρεσιών και μοντέλων διαχείρισης. Σήμερα, ο πολιτισμός κυρίως μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης είναι καθοριστικός για την οργάνωση των τοπικών κοινωνιών και την ενσωμάτωση όλων των πολιτών.

Καλλιτέχνες, δημιουργικές επιχειρήσεις, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, τεχνολόγοι, προγραμματιστές παιχνιδιών, αρχαιολόγοι και κοινό, αναμιγνύονται σε εργασιακούς χώρους, εργαστήρια και δημιουργικούς κόμβους. Μαζί, οραματίζονται μια νέα κοινωνία συνεργασιών και πρωτοβουλιών. Προς αυτή την κατεύθυνση ενισχύουμε την:

• Ανάπτυξη ενός νέου πολιτιστικού κινήματος σε όλο το εύρος του Δήμου που οδηγεί σε ισχυρή κοινωνική συνοχή και διευρυμένη συμμετοχή στα κοινά.

Η πρόταση της Δημοτικής Κίνησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5 επιδιώκει μια πραγματική και ολοκληρωμένη ανανέωση του πολιτισμού μας με τη συμμετοχή όλων των πολιτών: Αναδεικνύουμε την ιδιαίτερη εικόνα του Ηρακλείου, αναπτύσσουμε μια νέα δημιουργική πολιτιστική παράδοση και χρησιμοποιούμε τον πολιτισμό ως όχημα επιμόρφωσης και κοινωνικής ένταξης.

Σχόλια