Δημοτικές εκλογές '19

Ισόρροπη Ανάπτυξη με σχέδιο, συνεργασία και σύμπραξη δυνάμεων

O Δήμος Μαλεβιζίου είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους πανελλαδικά, έχοντας όλα τα φόντα για να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια και να αποτελέσει πρότυπο

Του Μιχάλη Αλμπαντάκη*

Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να καταρτισθεί και να υλοποιηθεί ένας σχεδιασμός και ένα master plan, με σκοπό τα επόμενα χρόνια να αναπτύξει την ταχύτητα που επιβάλλεται. Να προλάβει τις εξελίξεις και να αναπτυχθεί, μέσα από ένα πλάνο καθετοποιημένο που θα περιλαμβάνει τα ζωτικής σημασίας θέματα, πολλά από τα οποία βλέπουμε ότι ως σήμερα μένουν άλυτα.

Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τις προϋποθέσεις, έχουμε τη διάθεση. Θέλουμε όραμα, στόχους και ανθρώπους να κάνουν πράξη τα αυτονόητα...

«Το Μαλεβίζι Μπορεί» και θα πετύχει να βάλει στην κορυφή του χάρτη τα τοπικά προϊόντα, με τους αγρότες να γίνονται οι αποδέκτες της προστιθέμενης αξίας και των ωφελειών που θα φέρει η εφαρμογή ενός τέτοιου στρατηγικού πλάνου.

Ταυτόχρονα έχουμε ήδη καταρτίσει συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο Ανάπτυξης για το Μαλεβίζι που να εναρμονίζεται με τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και τη φυσιογνωμία, τον Πολιτισμό, την Ιστορία και το φυσικό πλούτο της περιοχής.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Η υψηλή διατροφική αξία των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή του Μαλεβιζίου, σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μορφές επιχειρηματικότητας, όπως είναι η Οικοτεχνία είναι το «κλειδί» για  να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξωστρέφεια στην τοπική Οικονομία.

Το Μαλεβίζι αποτελεί μία περιοχή που μπορεί να αναπτύξει σε υψηλό βαθμό την Οικοτεχνία και τη μεταποίηση, με βάση την υψηλή ποιότητα και νέα διατροφικά πρότυπα, που ως γνωστόν κατέχει και διακρίνεται για αυτά. 

Ένας σχεδιασμός που μπορεί να συνδυαστεί επίσης με τον Τουρισμό του Μαλεβιζίου, την τοπική Οικονομία, αλλά και τις τοπικές αγορές.

Επιδίωξή μέσα από αυτό το σχεδιασμό είναι να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να διατηρήσουν την τεχνογνωσία και τη δυναμική τους, αλλά και να ενισχυθούν οι αγροτουριστικές δραστηριότητες και οι συνέργειες μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων.

Ο παραγωγός πλέον - τα τελευταία χρόνια – μέσα από την ψηφισθείσα νομοθεσία,  έχει τη δυνατότητα, με νόμιμο τρόπο, να έρθει σε επαφή με τον επιχειρηματία και κατ' επέκταση τον καταναλωτή και να ωφεληθεί σε κάθε επίπεδο.

Γέννημα αυτού του νομοσχεδίου αποτελεί, όπως προείπαμε, η Οικοτεχνία. Δηλαδή, ο παραγωγός και η οικογένειά του θα μπορούν να μεταποιούν μικρής κλίμακας γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, στο χώρο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης και θα τα διοχετεύουν στην τοπική Αγορά.

Αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να ενισχυθεί το εισόδημα των παραγωγών, αλλά και να στηριχθούν και να διαδοθούν οι παραδοσιακές συνταγές, τα προϊόντα και οι ιδιαιτερότητες των περιοχών προέλευσης. Το σχέδιο αυτό μπορεί να μετατραπεί σε ένα πολύτιμο εργαλείο για μια βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση, που βασίζεται στην ποιότητα και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής.

Μία τέτοια αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να αποδειχτεί κάτι πολύ ισχυρό, αν το αρμόδιο Υπουργείο και η τοπική Αυτοδιοίκηση χαράξουν στρατηγικές που θα συνδέσουν  τα παραδοσιακά προϊόντα ντόπιας κατανάλωσης με άλλες επιχειρηματικές διεξόδους.

Υπό προϋποθέσεις λοιπόν η παραπάνω απόφαση μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για ανάπτυξη της τοπικής Οικονομίας, της Γαστρονομίας, του Πολιτισμού αλλά και του Τουρισμού.

Είναι γνωστό και αποδεκτό από όλους μας, ότι η ανάπτυξη του Μαλεβιζίου βασίζεται κατά κύριο λόγο στον Τουρισμό και στην πρωτογενή παραγωγή. Και μάλιστα, η δράση αυτών των δύο θα πρέπει να είναι συνεργιστική, δηλαδή για να έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε όλοι, θα πρέπει η μία να αναπτύσσεται με τη στήριξη της άλλης.

Όσοι υπηρετούν το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, εκτός των άλλων, έχουν και χρέος να αναζητούν αναπτυξιακά προγράμματα  που θα μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της τοπικής οικονομίας.

Ένα από τα εργαλεία αυτά είναι η Οικοτεχνία. Δυστυχώς το ΥΠΑΑΤ διαχειρίζεται και αυτό το πρόγραμμα πλημμελώς, με αποτέλεσμα να μην τυγχάνει σωστής ενημέρωσης και προώθησης.  Εδώ είναι όμως που απαιτείται κατάλληλη προβολή, ενημέρωση και στήριξη της Οικοτεχνίας από τους τοπικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να αναδειχθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο η περιοχή μας, γιατί το αξίζει!

Μπορεί να αναλογιστεί κανείς τι θα σήμαινε για το Μαλεβίζι η σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον Τουρισμό και τις περίπου 40.000 κλίνες που υπάρχουν καταγεγραμμένες στην περιοχή μας;

Τι θα σήμαινε για τους παραγωγούς και την τοπική Οικονομία να γίνει μια συμφωνία, να δοθούν κίνητρα στους επιχειρηματίες και να προτιμούν τους παραγωγούς του Μαλεβιζίου;

Ο Τουρισμός στην Ύπαιθρο και η ανάδειξη της Παράδοσης, της  Γαστρονομίας και του Πολιτισμού, πρέπει είναι ο απώτερος στόχος,  που προωθεί την οικοτεχνία και την επιτόπια μεταποίηση προϊόντων, κατοχυρώνοντας την με νομικό πλαίσιο.

Με τον τρόπο αυτό ανοίγονται ουσιαστικά νέες ευκαιρίες απασχόλησης στον αγροτικό χώρο, κάνοντας τον πιο ελκυστικό ιδιαίτερα για τους νέους που αναζητούν διέξοδο, σε περίοδο κρίσης, «θωρακίζοντας» τους παραγωγούς για πρώτη φορά με νομικό πλαίσιο και διασφαλίζοντας τους καταναλωτές, σε θέματα υγείας και ποιότητας.

Αυτό το μοντέλο- τρίπτυχο: Ισόρροπη Ανάπτυξη με σχέδιο, συνεργασία και σύμπραξη δυνάμεων μέσα από τα παραπάνω, αποδεικνύεται το απόλυτο «εργαλείο», το οποίο μπορεί να βρει εφαρμογή σε όλους τους τομείς που αφορούν το Μαλεβίζι.

 

*Ο κ. Μιχάλης Αλμπαντάκης, είναι υποψήφιος δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Μαλεβιζίου με το Συνδυασμό «Το Μαλεβίζι Μπορεί».

 

Σχόλια