Δημοτικές εκλογές '19

Ο Γιάννης Κουράκης συναντήθηκε με αγρότες

Οι δημοτικές εκλογές πλησιάζουν και ο επικεφαλής της παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5»

Με αγρότες και αγρότισσες συναντήθηκε και συνομίλησε ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Γιάννης Κουράκης.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5», άκουσε τα αιτήματα των παραγωγών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τις υποδομές αλλά και την συνολική στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Ο κ. Κουράκης παρουσίασε το ολοκληρωμένο σχέδιο που έχει εκπονηθεί για την ουσιαστική αναβάθμιση της υπαίθρου με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που διευκολύνουν την ανάπτυξη αγροτικών δραστηριοτήτων με όρους βιωσιμότητας, ανταγωνιστικότητας και σεβασμού του περιβάλλοντος.

Ζωντανή ύπαιθρος

Παράλληλα, μέσα από την ενίσχυση της ιδιαίτερης εικόνας των οικισμών, την στήριξη των νέων αγροτών και την προσέλκυση των επισκεπτών, θα επιτευχθεί ο στόχος για μια ζωντανή και διαρκώς εξελισσόμενη ύπαιθρο.

«Η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, η έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-27 θα μας επιτρέψει να εστιάσουμε στην βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στην ενίσχυση των παραγωγικών διασυνδέσεων του πρωτογενή τομέα με την βιομηχανία, στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και στην ενθάρρυνση της τοπικής ανάπτυξης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Κουράκης.

Σχόλια