Δημοτικές εκλογές '19

Επενδύοντας στο μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης με όρους αειφορίας

Ο τουρισμός στις μέρες μας αποτελεί ένα παγκόσμιο οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο με ισχυρό αποτύπωμα σε κοινωνίες και οικονομίες. Στο φόντο αυτό η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει όχι απλά να το παρακολουθεί ως θεατής, αλλά να έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών με έμφαση την τοπική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών, με όρους πάντα βιωσιμότητας.

* Γράφει ο Βασίλης Βαρούχας

Άλλωστε η τοπική αυτοδιοίκηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης των επιμέρους περιοχών, μέσα από την παροχή της κατάλληλης υποδομής, την ανάπτυξη τουριστικών εμπειριών, τη στήριξη φεστιβάλ και εκδηλώσεων, την εφαρμογή σχεδίων προώθησης των τουριστικών περιοχών, αλλά και μέσα από την ενθάρρυνση των ντόπιων κατοίκων να συμμετέχουν στον σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής, αλλά και στην καλλιέργεια μιας ώριμης τουριστικής συνείδησης.

Ο Δήμος Ηρακλείου τα επόμενα χρόνια πρέπει να θέσει τις βάσεις για αλλαγή φιλοσοφίας στην κατεύθυνση της διασφάλισης της βιωσιμότητας και της αειφορίας. Η ανάληψη ενεργού ρόλου σε θέματα που αφορούν, στο μέτρο αρμοδιοτήτων του, την καλή λειτουργία της οικονομίας της φιλοξενίας αλλά και την ορθή διαχείριση του προορισμού συνολικά είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Όμως για να μπορέσει να «πιάσει» τον στόχο αυτό ο δήμος θα πρέπει να σηκώσει τα μανίκια και να ανασχεδιάσει στρατηγικές και βέβαια να στήσει ένα μηχανισμό στη συνέχεια παρακολούθησης και υλοποίησης. Πρώτος στόχος είναι η στήριξη των υποδομών, αλλά και η παροχή υψηλής στάθμης υπηρεσιών που αφορούν την ομαλή λειτουργία της τουριστικής αγοράς.

Χωρίς στρατηγική στον τομέα των υποδομών θα ατενίζουμε το μέλλον με όρους παρελθόντος. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η πολυεπίπεδη θωράκιση της πόλης του Ηρακλείου. Στην κατεύθυνση αυτή θέτουμε επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα  τουριστικής ανάπτυξης, όπως:

-       Τον αναπτυξιακό ρόλο του λιμένος Ηρακλείου και τις προοπτικές του καθώς και τη δημιουργία νέας Μαρίνας στα δυτικά της πόλης.

-       Την προώθηση των έργων αναβάθμισης των υποδομών αερομεταφορών.

-       Την εφαρμογή μιας σύγχρονης, ολοκληρωμένης πολιτικής στον τουρισμό με τη συμμετοχή όλων των φορέων της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας.

-       Την οδική ασφάλεια και την προώθηση έργων κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης.

-       Την χωρική και αστική ανάπλαση με κατάλληλες κοστολογημένες παρεμβάσεις.

-       Την εφαρμογή ολοκληρωμένου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων και των υδάτινων πόρων.

-       Τις δυνατότητες ανάπτυξης του Πολιτιστικού Τουρισμού και των άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

-       Την πολιτιστική αξιοποίηση και ανάδειξη των Τειχών και Μνημείων καθώς και τη δημιουργία του Πάρκου Κνωσσού.

 Παράλληλα, πρέπει να στοχεύουμε στη συγκρότηση μιας σύγχρονης τουριστικής πολιτικής, εστιάζοντας:

-       Στη μεγέθυνση της τουριστικής κατανάλωσης, με την αύξηση της κατά κεφαλή τουριστικής δαπάνης.

-       Στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών με τη βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών και την αξιοποίηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της αρχαιολογικής κληρονομιάς.

-       Στην εξασφάλιση υψηλής ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος στη διεθνή αγορά μέσω της προώθησης διαφημιστικής καμπάνιας εξειδικευμένης στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του τόμου μας.

-       Στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την προώθηση νέων μορφών τουρισμού.

-       Στο συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας με την καινοτομία.

Ο Δήμος Ηρακλείου τα επόμενα χρόνια πρέπει να χαράξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάδειξη της τουριστικής του ταυτότητας, με περισσότερη δυναμική και οργανωμένη αυτοδιοικητική συνέπεια. Επενδύοντας στο μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης, με ισορροπημένη λογική, περιβαλλοντική ευαισθησία, δυνατότητα διασύνδεσης και ανατροφοδότησης του πρωτογενούς τομέα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στη νέα εποχή, δημιουργούμε για το Ηράκλειο, μια νέα αφετηρία προόδου και ανάπτυξης, με προορισμό τον Τουρισμό του Αύριο.

* Ο Βασίλης Βαρούχας είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Κίνησης «Ηράκλειο 3.7.5», Αντιπροέδρου ΝΟΔΕ Ηρακλείου, Αν. Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας.

 

Σχόλια