Εκλογές 2019

Διεύρυνση ωραρίου στα γραφεία ταυτοτήτων & διαβατηρίων ενόψει εκλογών

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει το νέο ωράριο λειτουργίας

Ενόψει των ευρωεκλογών και αυτοδιοικητικών εκλογών, ολόκληρη η χώρα έχει σημάνει συναγερμό και βρίσκεται σε προεκλογικό «πυρετό».

Γι’ αυτό το λόγο, το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει το νέο ωράριο λειτουργίας για τα Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Διαβατηρίων σε ολόκληρη τη χώρα, πέραν του καθορισμένου.  

Γραφεία Ταυτοτήτων

  • Σάββατο, 25 Μαΐου 2019 και 01 Ιουνίου 2019, κατά τις ώρες 08.00 έως 18.00.

  • Κυριακή, 26 Μαΐου 2019 και 02 Ιουνίου 2019, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00.

Γραφεία Διαβατηρίων (για την παράδοση διαβατηρίων που δεν έχουν παραληφθεί από τους δικαιούχους)

  • Σάββατο, 25 Μαΐου 2019 και 01 Ιουνίου 2019, κατά τις ώρες 07.30 έως 18.00.

  • Κυριακή, 26 Μαΐου 2019 και 02 Ιουνίου 2019, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00.

Να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις αρχικής έκδοσης - αντικατάστασης δελτίων ταυτότητας, αυτό θα εκδίδεται άμεσα, ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον προσκομισθούν αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας, από τα Γραφεία Ταυτοτήτων, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr / Οδηγός του Πολίτη – Δικαιολογητικά.

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας επίσης είναι δυνατή η αναζήτηση των στοιχείων επικοινωνίας των κατά τόπους Γραφείων Ταυτοτήτων των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχόλια