Εκλογές 2019

Αυτό είναι το πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής της Βαγγελιώς Σχοιναράκη

Η υποψήφια Δήμαρχος Ηρακλείου, κ. Ευαγγελία Σχοιναράκη – Ηλιάκη συνοδευόμενη από υποψήφιους και υποψήφιες δημοτικούς συμβούλους του Συνδυασμού «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Αξίζει», πραγματοποίησε επίσκεψη στο ΠΑΓΝΗ, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΠΑΓΝΗ – Γ.Ν.Η. «Βενιζέλειο – Πανάνειο» κ. Ιωάννη Τασόπουλο και τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Φανουργιάκη, και συνομίλησε με εργαζομένους του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
 
Η κ. Ευαγγελία Σχοιναράκη – Ηλιάκη ανέλυσε το προγραμματικό περιεχόμενο του Συνδυασμού «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Αξίζει» για την κοινωνική πολιτική και σημείωσε πως πρέπει να στηρίξουμε ενέργειες όπως η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου που η ίδια, ως Νομάρχης Ηρακλείου, είχε ιδρύσει και έχει μετατραπεί σε μονάδα ζωής για όλες τις γυναίκες αυτού του τόπου. 
 
Μας χαροποιεί πως η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου και η Μονάδα Οδοντιατρικής Περίθαλψης έγιναν θεσμοί αυτού του τόπου και μας λυπεί, ταυτόχρονα, που κάποιοι τις εκμεταλλεύονται για προεκλογικούς λόγους. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό για όλους και όχι προεκλογικό κέρδος για λίγους.
 
Τα Δημοτικά Ιατρεία δεν πρέπει να βασίζονται στον εθελοντισμό και στην ατέρμονη προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελάχιστοι εργαζόμενοί τους. Απαιτείται στρατηγική, βούληση και ικανότητα που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Τόσα Δημοτικά Συμβούλια έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή για την αναβάθμιση των Δημοτικών Ιατρείων και το μόνο αποτέλεσμα ήταν οι δημοσιεύσεις ανακοινώσεων ότι «δεχόμαστε πόλεμο». Τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Ηρακλείου υπολειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια, με ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού. Οι δημότες Ηρακλείου αξίζουν καλύτερες δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και θα τις έχουν, ανέφερε η Υποψήφια Δήμαρχος Ηρακλείου, κ. Ευαγγελία Σχοιναράκη – Ηλιάκη.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ "ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Αξίζει"
 

ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αξίζει να είναι κοντά στους Πολίτες του. Στόχος μας είναι να χτίσουμε έναν σύγχρονο και ανθρώπινο Δήμο όπου θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί να γίνει ένας καλύτερος Δήμος για όλους μας. Για την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα μας και για ένα καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά μας.»
 
 Άξονες Κοινωνικής Πολιτικής
 
 Ίδρυση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στα δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της εξυπηρέτησης των ατόμων της τρίτης ηλικίας. 
Ανάγκη για πρωτοβουλίες από την πλευρά του Δήμου στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Αξιοποίηση του Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας. 
Ολοκλήρωση-επέκταση του Αστικού Προγράμματος ανάπτυξης της παλιάς πόλης.
Διαχείριση και λειτουργία αθλητικών υποδομών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Αξιοποίηση του θεσμού των Συμβουλίων Νεολαίας.
Κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών.
Στήριξη στις γυναίκες, στα παιδιά και στην Τρίτη ηλικία του Δήμου Ηρακλείου.
 
Συγκεκριμένα Το ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αξίζει προτείνει μια σειρά από μέτρα οικοδόμησης και εμπιστοσύνης με τους πολίτες του Ηρακλείου:
 

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 
Με βασικές αρμοδιότητες:
1.   Τη ψυχο-κοινωνική Στήριξη Πολιτών
2.   Κοινωνικές Δράσεις
3.   Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρίες
4.   Ένταξη Μεταναστών & Μειονοτήτων
 
 Στόχος της είναι να μεριμνά για τη στήριξη του ανθρώπου στην προσπάθειά του για ατομική ολοκλήρωση, δημιουργική ζωή καθώς και τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων. 
 Θα απευθύνεται σε γονείς, νέους και παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικών διαταραχών.

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Θα είναι αρμόδια για τη συλλογή στοιχείων και την οργάνωση δράσεων και παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Για το σκοπό αυτό το γραφείο θα διαθέτει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Την καταγραφή του κοινωνικού προφίλ της πόλης.
 • Έρευνες αναγκών και συλλογή στοιχείων για επιμέρους θέματα που άπτονται του αντικειμένου της.
 • Μελέτες για αντικείμενα που αφορούν στην κοινωνική πολιτική του Δήμου.
 • Τεκμηρίωση των προτεινόμενων κοινωνικών πολιτικών.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των μελετών - ερευνών και άλλες πιλοτικές ή καινοτόμες δράσεις.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων Αγωγής Υγείας για το γενικό πληθυσμό, τους μαθητές, γονείς, νέους.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης.
 • Υλοποίηση εκδηλώσεων (ημερίδες συνέδρια, περίπτερα κ.λπ.) για θέματα υγείας, περιβάλλοντος και κοινωνικών προβλημάτων.
 • Ενίσχυση και στήριξη εθελοντικών οργανώσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του εθελοντισμού.
 • Συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες για την από κοινού υλοποίηση των προγραμμάτων ή δράσεων.
 • Ανάπτυξη παρεμβάσεων για ειδικές κοινωνικές ομάδες (δωρεάν φροντιστήρια για παιδιά αδυνάτων οικονομικά οικογενειών).
 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμΕΑ

 
Θα είναι αρμόδια για τα θέματα των ατόμων με αναπηρίες σχετικά με την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Σκοπός είναι η ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων για την ισότιμη ένταξη των ΑμΕΑ στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Για το σκοπό αυτό η Δ/νση θα διαθέτει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
•          Πληροφόρηση - ενημέρωση των ίδιων των ΑμΕΑ και της τοπικής κοινωνίας για θέματα που τους αφορούν.
•          Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.
•          Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
•          Ψυχο-κοινωνική στήριξη των ίδιων των ΑμΕΑ και των οικογενειών τους.
•          Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
•          Ημερήσια φροντίδα και απασχόληση παιδιών.
•          θα καταγράφει τα προβλήματα των ΑμΕΑ και εισηγείται προτάσεις για τις αναγκαίες παρεμβάσεις.
•          Επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική.
•          Υποστήριξη για την προώθηση στην εργασία.
•          Ανάπτυξη δραστηριοτήτων προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης.
•          Ανάπτυξη και λειτουργία παραγωγικών εργαστηρίων με βάση τις τοπικές ανάγκες.
 

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μεταναστών & Μειονοτήτων

 
Βασικός στόχος του Συμβουλίου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ένταξης των προσφύγων και βαθμιαία η επίλυση των προβλημάτων από τους αρμόδιους φορείς υπηρεσίες και οργανώσεις με άμεση επαφή με τους ενδιαφερόμενους για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους με όλα τα μέσα που προβλέπει το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας μας.
 
Ειδικότερα το Συμβούλιο θα παρέχει:
•          Παροχή συμβουλών σε γενικά θέματα.
•          Παροχή συμβουλών σε θέματα αγωγής και προσχολικής, σχολικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς επίσης σε θέματα συμπαράστασης των οικογενειών σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και οργανώσεις.
•          Καταγραφή, αξιολόγηση, ιεράρχηση και προβολή των υφισταμένων προβλημάτων.
•          Προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων. 
•          Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινής γνώμης για τη λήψη μέτρων που θα εξασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των προσφύγων σε όλους τους τομείς και τη μόνιμη παραμονή τους στη χώρα μας.
 
 

 1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
  Το Συμβούλιο Δημοτικής Μέριμνας
   
  1.         Ασχολείται με την καταγραφή των ενδεών, απόρων, αστέγων και γενικώς των χρηζόντων υλικής βοηθείας δημοτών και φροντίζει για τη σίτιση, στέγαση, παροχή τροφίμων, ενδύσεως καθώς και την κατά το δυνατόν οικονομική στήριξη των σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης
  2.         Επιμελείται τη λειτουργία της Στέγης Αστέγων
  3.         Φροντίζει σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπικοπή για τη Λειτουργία της Τράπεζας Τροφίμων Ενδύσεως και Παιχνιδιών 
  4.         Ενεργεί για την οικονομική ενίσχυση και στήριξη ειδικών περιπτώσεων, οικονομικώς αδυνάτων και ανικάνων για εργασία δημοτών, δημιουργώντας «Ταμείο Αλληλοβοηθείας Απόρων»
  5.         Οργανώνει εκδηλώσεις για την οικονομική στήριξη του «Ταμείου Αλληλοβοηθείας Απόρων» 
  6.         Φροντίζει για τη δωρεάν φιλοξενία σε κατασκηνώσεις τέκνων οικογενειών, με χαμηλό εισόδημα
   
 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ενίσχυση εξειδικευμένου προσωπικού με αρμοδιότητες)
  Φροντίζει για την προκαταρκτική λήψη κοινωνικού ιστορικού
  2.         Παίρνει τις απαραίτητες συνεντεύξεις από τους υποψήφιους δικαιούχους
  3.         Πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις ώστε να αποκτάται πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες διαβίωσης του ενδιαφερόμενου
  4.         Συγκεντρώνει και αξιολογεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζουν στην υπηρεσία οι ενδιαφερόμενοι
   Με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί και με την επιπλέον κοινωνική σκιαγράφηση των υποψηφίων πιστοποιεί, εάν κάποιος υποψήφιος δικαιούχος είναι κάτω από το «όριο της φτώχιας» ή όχι
  6.         Επικοινωνεί με όλες τις σχετικές οργανώσεις και υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν τους υποψήφιους δικαιούχους, πραγματοποιεί επίσκεψη στις υπηρεσίες αυτές και εργάζεται μαζί τους
  7.         Επικοινωνεί με τους δικαιούχους κάθε μήνα και επανεξετάζει την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση κάθε χρόνο
  8.         Συνεργάζεται και εποπτεύει με τον εκάστοτε υπεύθυνο τη λειτουργία της Τράπεζας
   
 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο θα αποτελεί μια εξειδικευμένη υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου που δημιουργήθηκε για να στηρίξει όλους τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προσωπική - οικογενειακή αλλά και κοινωνική - επαγγελματική τους ζωή. 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει είναι:
1.   Ατομική και ομαδική συμβουλευτική για γονείς σε θέματα σχέσεων, επικοινωνίας, διαπαιδαγώγησης, διαταραχές συμπεριφοράς, ειδικών αναγκών (νοητική στέρηση, αυτισμός και πολλαπλές αναπηρίες).
2.   Ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και νέους για προβλήματα συμπεριφοράς, σχέσεων και συναισθηματικών διαταραχών.
3.  Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης εφήβων.

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

 
Η Τρίτη Ηλικία χρειάζεται στήριξη και είναι υποχρέωση όλων μας να ενισχύσουμε και να εμπλουτίσουμε με εξειδικευμένα προγράμματα και δράσεις τους ηλικιωμένους πολίτες του Δήμου.

 • Το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες» σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. Το πρόγραμμα αυτό θα ενημερώσει και θα εκπαιδεύει τους ηλικιωμένους για τις πρώτες βοήθειες που μπορούν να προσφέρουν στον εαυτό τους και τους γύρω τους, τους ενημερώνει για διάφορες παθήσεις και γενικότερα προβλήματα που τους απασχολούν. 
 • Το πρόγραμμα «Γυναίκα και Υγεία» σε συνεργασία με τη Χριστιανική Ένωση Νέων  (Χ.Ε.Ν). Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού θα γίνεται ενημέρωση στα μέλη για τα προβλήματα υγείας που απασχολούν τη γυναίκα σήμερα, τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης τους.
 • «Άθληση και Τρίτη Ηλικία». Το πρόγραμμα αυτό θα έχει σκοπό να τονίσει τη χρησιμότητα της άθλησης στην Τρίτη Ηλικία και να προτρέψει τους ηλικιωμένους να ασχοληθούν με αυτή και τη γυμναστική συμμετέχοντας ενεργά σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες και χορευτικές ομάδες.
 • «Διατροφή και Τρίτη Ηλικία». Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού οι ηλικιωμένοι θα ενημερώνονται για ό,τι αφορά τη διατροφή που πρέπει να ακολουθούν και τι πρέπει να προσέχουν στις διατροφικές τους συνήθειες ανάλογα με τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.
 • Πρόγραμμα «Δημιουργικής Απασχόλησης». Θα περιλαμβάνει μαθήματα χειροτεχνίας, ζωγραφικής, μαγειρικής απασχόλησης και ζαχαροπλαστικής, με ανάδειξη τη Κρητική Κουζίνα και διατροφή.
 • Πρόγραμμα «Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης» σε συνεργασία με την Οικολογικούς Φορείς του Δήμου. Το πρόγραμμα αυτό θα έχει στόχο την ενημέρωση τα μέλη για τα περιβαλλοντικά προβλήματα του τόπου και την ενεργή συμμετοχή τους σε δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Πρόγραμμα «Φροντίδα για τους ηλικιωμένους στην περιοχή της πληροφορίας», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ηρακλείου και το ΙΤΕ.  Σκοπός του προγράμματος θα είναι η αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη φροντίδα της υγείας και ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Σχόλια