Ειδήσεις

Φεβρουάριο οι μετακινήσεις λόγω διαθεσιμότητας

Στις νέες θέσεις τους θα μετακινηθούν έως τα μέσα Φεβρουαρίου οι 2.500 δημόσιοι υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη, η οποία, αφού αποσταλεί συνοδεία ερμηνευτικής εγκυκλίου στις δημόσιες υπηρεσίες, θα αποτελεί τον οδηγό για τις μετατάξεις των υπαλλήλων από εδώ και στο εξής.Σύμφωνα με πληροφορίες, προτεραιότητα για μετακίνηση προς υπηρεσίες του Δημοσίου έχουν:

?      Όσοι διαμένουν στη μικρότερη χιλιομετρική απόσταση από τη νέα υπηρεσία.

?      Όσοι έχουν συνάφεια με την υπηρεσία στην οποία έχουν ζητήσει να μετακινηθούν.

?      Όσοι πληρούν κοινωνικά κριτήρια, όπως πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.

Οι πίνακες με τους προς μετακίνηση υπαλλήλους θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ για την αξιολόγηση η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο με περιθώριο πέντε ημερών για τυχόν ενστάσεις.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος που περιγράφεται στην υπουργική απόφαση, ο μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι 45 ημέρες.

Σχόλια