Ειδήσεις

Ποδαρικό με "ψαλίδι" στους μισθούς

Σημαντικές μειώσεις στους βασικούς μισθούς και στα επιδόματα από την 1η Ιανουαρίου βλέπουν ένστολοι, δικαστικοί, γιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί, διπλωματικοί υπάλληλοι και αρχιερείς που εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια.Μάλιστα, η μείωση είναι αναδρομική, με αποτέλεσμα στις περικοπές ύψους 26%-27% να προστίθενται οι παρακρατήσεις των ποσών που αντιστοιχούν στην αναδρομική μείωση από 1ης Αυγούστου 2012. Η παρακράτηση των αναδρομικών μειώσεων του 2012 θα γίνεται σε μία έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το ποσό. Συγκεκριμένα, για ποσό 100 ευρώ η παρακράτηση γίνεται εφάπαξ, ενώ για ποσά άνω των 5.000 ευρώ θα κατανεμηθεί σε 12 δόσεις. Την ίδια ώρα, καταργούνται πλήρως σε όλο το Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ τα δώρα εορτών και τα επιδόματα αδείας. Αναλυτικά:Στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες

Οι βασικοί μισθοί όσων υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας μειώνονται κατά 8 ευρώ έως και 464 ευρώ το μήνα, ή κατά 2,9% έως 20%, ενώ σημαντικές μειώσεις, από 9% έως 27%, προβλέπονται και για τα επιδόματα των ένστολων. Έτσι, προκύπτουν περικοπές έως και 23%.


Δικαστικοί λειτουργοί

Οι βασικοί μισθοί των δικαστών περικόπτονται από 119 ευρώ έως 1.111 ευρώ το μήνα, ή κατά 8% μέχρι και 27%. Τα επιδόματα ταχύτερης-αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων και η πάγια αποζημίωση μειώνονται συνολικά κατά 212 ευρώ έως 397 ευρώ μηνιαίως, ή κατά 8% έως 29%. Οι μειώσεις στις συνολικές αποδοχές κυμαίνονται από 8% έως και 29%.Πανεπιστημιακοί

Οι βασικοί μισθοί, τα επιδόματα και οι συνολικές αποδοχές των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων περικόπτονται κατά 10% έως 18%. Οι μηνιαίες απώλειες από τις μειώσεις στους βασικούς μισθούς κυμαίνονται από 118 ευρώ έως 316 ευρώ, ενώ από τις περικοπές στα επιδόματα διδακτικής προετοιμασίας, βιβλιοθήκης και έρευνας προκαλούνται πρόσθετες συνολικές περικοπές αποδοχών από 68 ευρώ έως 195 ευρώ το μήνα.


Γιατροί του ΕΣΥ

Οι βασικοί μισθοί των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας περικόπτονται κατά 20 ευρώ έως 390 ευρώ το μήνα, ή κατά 2% έως 19%. Το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης περικόπτεται κατά 40 ευρώ έως 53 ευρώ μηνιαίως, ενώ η πάγια αποζημίωση μειώνεται κατά 27 ευρώ έως 49 ευρώ μηνιαίως. Τα ωρομίσθια και οι αποζημιώσεις των εφημεριών περικόπτονται έως και 50%. Οι συνολικές αποδοχές, χωρίς το συνυπολογισμό των εφημεριών, υπολογίζεται ότι θα περικοπούν κατά 2% έως 19%, ενώ εάν συνυπολογιστούν οι εφημερίες οι περικοπές θα κυμαίνονται από 10% έως και 30%.Διπλωμάτες

Οι βασικοί μισθοί των διπλωματικών υπαλλήλων περικόπτονται κατά 56 ευρώ έως 335 ευρώ το μήνα, ή κατά 5% έως 15%. Το κίνητρο απόδοσης μειώνεται κατά 16 ευρώ ή κατά 11%, τα επιδόματα ξενίας-παράστασης περιορίζονται κατά 26 ευρώ έως 47 ευρώ ή κατά 10% έως 13%, ενώ η πάγια αποζημίωση περικόπτεται κατά 7 ευρώ έως 89 ευρώ το μήνα ή κατά 6% έως 15%. Οι συνολικές αποδοχές υπολογίζεται ότι θα περικοπούν κατά 6% έως 15%. Αντίστοιχες περικοπές θεσπίζονται και στα μισθολόγια των ιατροδικαστών, του διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ, των ερευνητών και των αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος.Μειώσεις μισθών σε όλες τις ΔΕΚΟ

Αντιμέτωποι με την πλήρη εξομοίωση των αποδοχών τους με αυτές των δημοσίων υπαλλήλων στο «στενό» δημόσιο τομέα έρχονται 120.000 εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η κατάταξη στο βαθμολόγιο των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ οδηγεί σε περικοπές των αποδοχών τους 25% κατά μέσο όρο, καθώς τα χρόνια προϋπηρεσίας καθορίζουν το ύψος του βασικού μισθού στα πρότυπα του ενιαίου μισθολογίου που ισχύει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.Με την καθολική εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου καταργούνται όλες οι έκτακτες αποδοχές και τα ειδικά επιδόματα και μπόνους που λάμβαναν οι εργαζόμενοι και τα στελέχη των ΔΕΚΟ. Τα τέσσερα επιδόματα που δικαιούνται - πλέον - βάσει του νέου μισθολογίου είναι: επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (150 ευρώ), επίδομα απομακρυσμένων περιοχών (100 ευρώ), επίδομα τέκνων (50 ευρώ για ένα παιδί, 70 ευρώ για δύο παιδιά, 120 ευρώ για 3 παιδιά 170 ευρώ για 4 παιδιά κ.ο.κ.), και επίδομα θέσης ευθύνης (900 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές, 400 ευρώ για διευθυντές και 250 ευρώ για τμηματάρχες).Οι νέοι μισθοί θα καθοριστούν βάσει των βαθμών, στους οποίους κατατάσσονται ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους και θα φτάνουν στο μεγαλύτερο βαθμό τα 1.135 ευρώ για υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τα 1.450 για Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα 1.992 για Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και τα 2.097 ευρώ για υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.Από τον Απρίλιο οι αλλαγές στον κατώτατο μισθόΑπό την 1η Απριλίου του 2013, μέσω πράξης υπουργικού συμβουλίου με το νέο σύστημα κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, θα διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διαβούλευση της κυβέρνησης με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και επιστημονικούς φορείς. Καθ' όλη τη διάρκεια της οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα Μνημόνια, το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών καθώς και ο νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων θα προσδιορίζονται με τον εξής τρόπο:Σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους ηλικίας 25 ετών και άνω, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες ηλικίας 25 ετών και άνω το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 26,18 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων ηλικίας 25 ετών και άνω προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω. Το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών ηλικίας 25 ετών και άνω προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.


Αναφορικά με τους υπαλλήλους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες ηλικίας κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 22,83 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μια τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών ηλικίας κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες, συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 ετών και άνω.

Πηγή: real.gr

Σχόλια