Ειδήσεις

Πώς θα γίνονται πλέον οι πλειστηριασμοί - Οδηγίες

Στην κατάργηση της φυσικής διεξαγωγής πλειστηριασμών κάθε Τετάρτη στα Ειρηνοδικεία προχωρά το κράτος με εφαρμογή του νόμου. Πλέον η διεξαγωγή των πλειστηριασμών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω σχετικής πλατφόρμας.

Στην κατάργηση της φυσικής διεξαγωγής πλειστηριασμών κάθε Τετάρτη στα Ειρηνοδικεία προχωρά το κράτος με εφαρμογή του νόμου. Πλέον η διεξαγωγή των πλειστηριασμών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω σχετικής πλατφόρμας.

Ο νόμος αυτός θα ισχύει ανεξάρτητα από το χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης. Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,ενημερώνει τους καταναλωτές οφειλέτες, ότι το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές του Δημοσίου πλειστηριασμοί), με ημερομηνία έναρξης τους, την 1 Μαΐου 2018.

Επίσης η Ένωση, ενημερώνει ότι, για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο οποτεδήποτε μετά τις 21/02/2018 και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδικασία του πλειστηριασμού, αυτοί διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, από τις 14:00 έως τις 18:00, εφόσον δεν αλλάζει η ημερομηνία διενέργειας και ο συμβολαιογράφος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Ο πλειστηριασμός διενεργείται κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από τον συμβολαιογράφο, στο ηλεκτρονικό σύστημα δέκα εργάσιμες ημέρες, πριν την ημερομηνία διενέργειας.

Εφόσον αλλάζει η ημερομηνία διενέργειας, ή ο συμβολαιογράφος, ο επισπεύδων δανειστής (π.χ. η Τράπεζα), είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειάς του, στον οφειλέτη με επίδοση προς αυτόν νέου αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης, το αργότερο δέκα ή είκοσι εργάσιμες ημέρες (εξαρτάται αν πρόκειται για κατάσχεση κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων), πριν από την ορισθείσα αρχικά ημερομηνία διενέργειας του φυσικού πλειστηριασμού.

H περίπτωση κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων (επομένως και της κύριας κατοικίας) υφίσταται στις περιπτώσεις ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις Τράπεζες, το Δημόσιο (ΔΟΥ), τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους Ιδιώτες, μη νόμιμης ρύθμισης αυτών και μη ένταξης στο ν.Κατσέλη-Σταθάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η κύρια κατοικία προστατεύεται από τον Νόμο 3869/2010,

α) Εάν οι οφειλέτες έχουν καταθέσει αίτηση ένταξης, στο Ειρηνοδικείο 

 β) για όσους έχουν τις προϋποθέσεις, να υπαχθούν στον Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), όπως ισχύει και μεχρι,τον Δεκέμβριο του 2018.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, διαπιστώνοντας ότι πολλοί δανειολήπτες (οφειλέτες -εγγυητές) δεν γνωρίζουν τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους, έναντι των καταχρηστικών μέτρων τραπεζών, Ταμείων, Κράτους, ιδιωτών (επιβολής κατάσχεσης- πλειστηριασμό), παρέχει ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση και συμβουλευτική καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00, ή να επικοινωνήσουν με την Ένωση.

Τέλος, ως πιστοποιημένη η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, αλλά και ρύθμιση των οφειλών τους και επιθυμούν ρύθμιση, εξωδικαστικά ή με τον ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη-Σταθακη) είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της Ένωσης, καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00.

Σχόλια