Ειδήσεις

Ποια καταστήματα είναι σήμερα ανοιχτά;

Η Κ.Δευτέρα ημέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές- υποχρεωτικές αργίες.

Ανοιχτοί παραμένουν σήμερα φούρνοι και ιχθυοπωλεία για τις τελευταίες αγορές της Καθαράς Δευτέρας.

Ανοιχτά όμως μπορούν να παραμείνουν και τα καταστήματα.

Συγκεκριμένα η Κ.Δευτέρα ημέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές-υποχρεωτικές αργίες, επομένως είναι εργάσιμη και είναι προσωπική απόφαση του κάθε εμπόρου-επιχειρηματία εάν θα λειτουργήσει το κατάστημά του ή όχι.

Δεδομένου του χαρακτήρα της ημέρας, όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ, ως μη υποχρεωτικής αργίας, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να ανοίξουν νόμιμα, χωρίς να οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις στους υπαλλήλους τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν, η Καθαρά Δευτέρα είχε οριστεί ως ημέρα αργίας με άλλες ρυθμίσεις. Στις περιπτώσεις αυτές - και μόνο τότε - οφείλεται αυξημένο ημερομίσθιο.

Σχόλια