Ειδήσεις

Η εκπαίδευση στην Κρήτη, γίνεται ψηφιακή με 2,5 εκ. €

Με το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα ενισχυθεί η εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναμένεται να ενισχυθούν με νέο ψηφιακό εξοπλισμό.

Πρόκειται για μία δράση που θα δημιουργήσει ένα αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον, καινοτόμο και ελκυστικό.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη υπεγράφη σήμερα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή στο ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, έργων  που συμπληρώνουν και αναβαθμίζουν τον ψηφιακό εξοπλισμό των σχολείων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  της Κρήτης, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ. Η πρόσκληση εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης. Οι προτάσεις των έργων   θα υποβληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Είναι για μια σημαντική δράση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος μιας και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής στην εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση, για τη δημιουργία ενός σχολείου, το οποίο θα είναι καινοτόμο, ελκυστικό για τους μαθητές.

Ενός σχολείου που θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους, σε ένα αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί θα διευκολύνονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και να αναπτύξουν τις ικανότητες των μαθητών.

Σχόλια