Ειδήσεις

Νέα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, δείτε σε ποιες περιοχές

Με γοργούς ρυθμούς και τμηματικά προχωρά το μεγάλο έργο αντικατάστασης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α στο Ηράκλειο.

Με γοργούς ρυθμούς και τμηματικά προχωρά το μεγάλο έργο αντικατάστασης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α στο Ηράκλειο.

Σήμερα Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Κατασκευή Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε διάφορες περιοχές της πόλης Ηρακλείου (περιοχή Χρυσοπηγής, Παγκρητίου Σταδίου κ.λπ) ύψους 784.998,40 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση της, είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Η κ. Γιάννης Ρασούλης και ο κ. Ανδρέας Σουλτάτος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ Α.Ε.  

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση - επέκταση των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (ακαθάρτων ομβρίων) σε διάφορες περιοχές της πόλης Ηρακλείου και περιλαμβάνει:

1. Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 4.400 μ. από πλαστικούς σωλήνες διαμέτρου Φ200, Φ250 με τα αντίστοιχα φρεάτια επισκέψεως συμβολής στροφής και τις παροχές αποχέτευσης και κατασκευή 50μ αγωγού αποχέτευσης Φ200 με τη μέθοδο μικροσήραγγας.

2. Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων συνολικού μήκους1.950 μ. από πλαστικούς σωλήνες διαμέτρου από Φ400 έως Φ800 με τα αντίστοιχα φρεάτια επισκέψεως και τα φρεάτια υδροσυλλογής.

3.Κατασκευή αγωγών ύδρευσης συνολικού μήκους 4.000 μ. με σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενιάς 16 Αtm διατομών από Φ 63 έως Φ 90, με τις αντίστοιχες υδροληψίες, τα φρεάτια, τις απαραίτητες συσκευές για τη σωστή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες, αεροβαλβίδες) και τους πυροσβεστικούς κρουνούς στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις.

Που θα γίνουν οι παρεμβάσεις

1. Στην περιοχή της Χρυσοπηγής (ύδρευση, αποχέτευση, ακάθαρτα και όμβρια).

2. Στην περιοχή Παγκρητίου Σταδίου (ύδρευση, αποχέτευση, ακάθαρτα και όμβρια).

3. Στην περιοχή Δειλινών (σε νέες διανοίξεις ύδρευση, αποχέτευση ακάθαρτα και όμβρια).

4. Στην οδό Αντ. Συμιακού - Αγ. Τριάδα (ακάθαρτα).

5. Στην οδό Εθνομαρτύρων (όμβρια).

6. Στις οδούς Πατελάρου & Ραυτοπούλου (ύδρευση, αποχέτευση ακάθαρτα και όμβρια).

7. Στην οδό Εφόδου και Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (ακάθαρτα)

8. Στην περιοχή οδού Ιτάνου (λαϊκή αγορά και οδός Ολύμπου) και Αγ. Γεωργίου - Κινηματογράφος Κρόνος (όμβρια).

Σχόλια