Ειδήσεις

Ανοίγουν 530 θέσεις μόνιμης εργασίας σε Δήμους της Κρήτης

Προλάβετε να υποβάλετε αίτηση για μία από τις χιλιάδες θέσεις πανελλαδικά.

Σε ετοιμότητα πρέπει να βρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι για τις 8.166 πανελλαδικά και περί τις 530 στην Κρήτη θέσεις μόνιμης απασχόλησης που ανοίγουν τώρα σε Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις, αφού ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε ήδη σε ΦΕΚ και προσεχώς θα ανοίξει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.

Η υποβολή αιτήσεων θα διεξαχθεί, μάλιστα, σε διαφορετικά στάδια και προθεσμίες, ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης για τις μόνιμες θέσεις στους ΟΤΑ, με την "αυλαία" να ανοίγει στις 20 Φεβρουαρίου με την κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα, δημοσιεύτηκε μετά από αρκετή αναμονή και καθυστερήσεις το ΦΕΚ με την προκήρυξη 3Κ/2018 για την «πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α' βαθμού, συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (υπουργείο Εσωτερικών)».

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα γίνει σε διαφορετικές φάσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης ανά θέση και ειδικότητα και συγκεκριμένα:

- Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα, και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 2 μ.μ.

- Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη, και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2 μ.μ.

- Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη, και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2 μ.μ.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, λήγει τρεις εργάσιμες ημέρες μετά: Με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής, για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας, για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης, για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Η κατανομή των 8.166 θέσεων μόνιμης εργασίας στους ΟΤΑ έχουν ως εξής:

* 133 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί ΗΥ, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι, Αγρονόμοι, Γεωλόγοι, Διοικητικοί, Διοικητικοί-Οικονομικοί, Λογιστές, Οικονομολόγοι, Χημικοί, Χημικοί Περιβάλλοντος κ.ά.

* 84 θέσεις Τεχνολογικής (ΤΕ): Αποθηκάριοι, Διοικητικοί, Διοικητικοί Λογιστές, Λογιστές, Διοικητικοί Οικονομικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Δομικών Έργων, Μηχανικοί Έργων Υποδομής κ.ά.

* 2.714 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): Οδηγοί, Οδηγοί Απορριμματοφόρου, Οδηγοί Αυτοκινήτου, Οδηγοί Γεωργικού Ελκυστήρα, Οδηγοί Καθαριότητας, Οδηγοί Λεωφορείου, Διοικητικοί, Αποθηκάριοι, Βοηθοί Λογιστές, Βοηθοί Ηλεκτρολόγοι, Γραμματείς, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτροσυγκολλητές, Ηλεκτροτεχνίτες, Υδραυλικοί, Σιδεράδες, Τεχνικοί Αυτοκινήτων, Επόπτες Καθαριότητας, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Εργοδηγοί, Ζυγιστές, Χειριστές Μηχανημάτων Έργων, Χειριστές Αποφρακτικού, Χειριστές Σαρώθρων, Δενδροανθοκηπουροί κ.ά.

* 5.235 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): Βοηθητικό Προσωπικό, Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Εργάτες Καθαριότητας, Εργάτες Αποχέτευσης, Οδοκαθαριστές, Εργάτες Αποκομιδής Απορριμμάτων, Συνοδοί Απορριμματοφόρων, Εργάτες Ύδρευσης, Εργάτες Υδρονομής, Εργάτες Φύλακες, Καταμετρητές Ύδρευσης, Χωματουργοί Ύδρευσης κ.ά.

«Φωνές» διαμαρτυρίας από συμβασιούχους

Εν αναμονή της έναρξης υποβολής αιτήσεων για τις χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους, κατά βάση σε ανταποδοτικές υπηρεσίες όπως η Καθαριότητα αλλά και στις ΔΕΥΑ, οι νυν συμβασιούχοι των ΟΤΑ υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας, κάνοντας λόγο για άδικη αντιμετώπιση απέναντί τους, που θα έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός των συμβασιούχων που υπηρετούν στους Δήμους να μείνει εκτός... εργασίας!

Σε σχετική ανάρτησή τους στο Facebook και στην Ομάδα «8μηνα καθαριότητας ΟΤΑ-Δήμων», οι συμβασιούχοι αναφέρουν πως «η προκήρυξη ΑΣΕΠ είναι άδικη για τους συμβασιούχους για τους εξής λόγους:

- Η προκήρυξη δίνει περισσότερα μόρια σε άνεργους από ό,τι η έξτρα μοριοδοτούμενη εμπειρία, αφού ελάχιστοι από τους συμβασιούχους που εργάζονται τώρα έχουν 24 μήνες για να εξασφαλίζουν τα προβλεπόμενα 408 μόρια, ενώ οι άνεργοι με 4 χρόνια ανεργίας παίρνουν 400 μόρια!

- Με το διαχωρισμό των ειδικών κατηγοριών μειώνονται τραγικά οι θέσεις που ζήτησαν οι Δήμοι βάσει των ήδη υπαρχόντων συμβασιούχων. Άρα πολλοί συμβασιούχοι θα μείνουν εκτός...

- Η αδικία των απολυτηρίων. Κάποιος δηλαδή επιτρέπεται να δουλεύει συμβασιούχος χωρίς υποχρεωτική εκπαίδευση ενώ σαν αορίστου όχι;

- Μοριοδότηση μόνο των ανήλικων τέκνων και όχι των προστατευόμενων που σπουδάζουν, ενώ επιβαρύνουν διπλάσια την οικογένεια από τα ανήλικα...».

Ρεπορτάζ: Μπάμπης Σαββίδης

Σχόλια