Ειδήσεις

Πρόσκληση ΕΟΠΥΥ για τη σύναψη συμβάσεων οικογενειακών γιατρών

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), απευθύνει πρόσκληση, εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις με οικογενειακούς γιατρούς.

Όπως αναφέρεται, ο αριθμός των συμβάσεων προκύπτει από τις ανάγκες του συνόλου του πληθυσμού εκάστου Τοπικού Δικτύου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με βάση τις αποφάσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.

Ο διαδικτυακός τόπος ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, οικογενειακών ιατρών ανά Τοπικό Δίκτυο Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤοΠΦΥ).

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω ειδικής εφαρμογής του Οργανισμού, στην διεύθυνση και στη συνέχεια με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερώνονται για την πορεία της αίτησης τους.

Σχόλια