Ειδήσεις

Το πρώτο βήμα για να αλλάξει ο φονικός ΒΟΑΚ

Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε για το ΒΟΑΚ καθώς λαμβάνονται μέτρα για την οδική ασφάλεια και γίνονται παρεμβάσεις στο πιο φονικό οδικό δίκτυο της Κρήτης

Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε για το ΒΟΑΚ καθώς λαμβάνονται μέτρα για την οδική ασφάλεια και γίνονται παρεμβάσεις στο πιο φονικό οδικό δίκτυο της Κρήτης.

Συγκεκριμένα υπεγράφη η σύμβαση της μελέτης οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ με προεκτιμώμενη αμοιβή 499.668,99 € και ποσό σύμβασης 232.438,00 € με ΦΠΑ.

 Η εκπόνηση της μελέτης αυτής ανατέθηκε μετά από ανοικτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 23-5-2017 σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Η σύμβαση είναι μεταξύ του Δ/ντος Συμβούλου του ΟΑΚ και του εκπροσώπου του αναδόχου που είναι η ένωση οικονομικών φορέων: 1) «A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.», και 2) «ΕΜΒΕΛΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση επί μέρους μελετών κατά τμήματα στον ΒΟΑΚ με ιεράρχηση προτεραιοτήτων:

α) για την λήψη άμεσων μέτρων βελτίωσης οδικής ασφάλειας , όπως διορθώσεις - συμπληρώσεις σήμανσης - ασφάλισης , αντιολισθηρά οδοστρώματα κυκλοφορίας , κλαδοκοπές, κ.α.),

β) αναθεωρήσεων ορίων ταχύτητας κατά τμήματα,

γ) διορθώσεων επικλίσεων οδοστρωμάτων

δ) απορροών ομβρίων νερών, ε) αποκαταστάσεις ευστάθειας πρανών κ.α..

Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται συνολικά σε  (12) μήνες με τμηματική παράδοση των άμεσων μέτρων οδικής ασφάλειας σε (6) μηνες. Οι εργασίες που θα προκύψουν από την εκπόνηση της μελέτης αυτής θα προταθούν για υλοποίηση με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος της οδικής ασφάλειας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Φωτογραφίες: Νίκος Χαλκιαδάκης

Σχόλια