Ειδήσεις

Γιατί καθυστερεί η διασύνδεση με υποθαλάσσια καλώδια

Ιούνιος 2020 για τη μικρή και Δεκέμβριος 2023 για τη μεγάλη διασύνδεση σύμφωνα με τα νέα χρονοδιαγράμματα.

Ολιγόμηνη καθυστέρηση για τη μικρή ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης (Χανιά-Πελοπόννησος), όπου υπάρχουν κάποια προβλήματα και κοινωνικές αντιδράσεις κυρίως στη Χερσόνησο του Μαλέα, με φόντο τη χάραξη που θα ακολουθεί το καλώδιο, καταγράφεται στο νέο 10ετές αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ.

Την ίδια ώρα, το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ως τις 29 Ιανουαρίου διατηρεί τα παλιότερα χρονοδιαγράμματα για τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης (Κορακιά)-Αττικής...

Οι δύο διασυνδέσεις του νησιού δεσπόζουν στο νέο 10ετές πλάνο (2019-2028) του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εκτιμά πως το μεν μικρό καλώδιο της Κρήτης μπορεί να ολοκληρωθεί σε ορίζοντα δυόμισι ετών, δηλαδή μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2020, το δε μεγάλο καλώδιο μπορεί να ολοκληρωθεί σε ορίζοντα 55,5 ετών, δηλαδή μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023.

Οι προβλέψεις και τα χρονοδιαγράμματα που δίνει επισήμως ο ΑΔΜΗΕ για τα δύο υποθαλάσσια καλώδια της Κρήτης στέλνουν θετικά μηνύματα, αν και για κάποιους ίσως μοιάζουν πολύ... αισιόδοξα!

Βεβαίως, το ζητούμενο για την επόμενη ενεργειακή ημέρα του νησιού, που θέλει ηλεκτρική διασφάλιση, αλλά και μια πιο φιλική προς το περιβάλλον κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του, είναι τα χρονοδιαγράμματα να μη μείνουν μονάχα στο χαρτί των αναπτυξιακών προγραμμάτων, αλλά να επιβεβαιωθούν και στην πράξη!

Αναλυτικότερα, έργα ύψους 1,8 δισ. ευρώ για την επέκταση και την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας περιλαμβάνονται στο νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2019-2028 του ΑΔΜΗΕ, που έδωσε σε δημόσια διαβούλευση.

Ανάμεσα στα κύρια έργα του προκαταρκτικού σχεδίου, για το οποίο οι εμπλεκόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 29 Ιανουαρίου, δεσπόζει ένα ηχηρό τρίπτυχο μεγάλων έργων.

Ο λόγος για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης και των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα, αλλά και η επέκταση του συστήματος των 400 kV (κιλοβόλτ) προς την Πελοπόννησο. Το κόστος μόνο του τρίπτυχου αυτού έργων υπολογίζεται από τον ΑΔΜΗΕ σε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ.

Στα αξιοσημείωτα του σχεδίου του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης είναι για μια ακόμη φορά η νέα αλλά ολιγόμηνη αυτή τη φορά καθυστέρηση που καταγράφεται στην ολοκλήρωση του έργου της διασύνδεσης της Κρήτης (φάση Ι "Πελοπόννησος-Κρήτη").

Στο προκαταρκτικό σχέδιο του νέου 10ετούς αναπτυξιακού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ, ως καταληκτική ημερομηνία αναφέρεται η 25η Ιουνίου του 2020, ενώ στο αντίστοιχο προηγούμενο πρόγραμμα (2018-2027) ήταν η 17η Φεβρουαρίου του 2020.

Η δεύτερη φάση της Κρήτης, που περιλαμβάνει τη λεγόμενη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεσή της με την Αττική, παραμένει ως έχει σε σχέση με το προηγούμενο 10ετές πρόγραμμα, δηλαδή η προβλεπόμενη ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται εκ νέου η 29η Δεκεμβρίου του 2023.

Το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης σήμερα κρίνεται προβληματικό από τον ΑΔΜΗΕ, καθώς χαρακτηρίζεται από:

- Πολύ υψηλό μεταβλητό κόστος παραγωγής λόγω της χρήσης πετρελαίου στους τοπικούς σταθμούς παραγωγής, το οποίο αντανακλάται σε σημαντικότατη επιβάρυνση των καταναλωτών για κάλυψη των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), (περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ ετησίως).

- Μεγάλο ετήσιο ρυθμό αύξησης του φορτίου του νησιού. Σημειώνεται ότι το φορτίο κατά τους θερινούς μήνες καλυπτόταν οριακά από τους τοπικούς σταθμούς.

- Τη μεγάλη δυσκολία έως αδυναμία εξεύρεσης χώρων και εξασφάλιση αδειοδοτήσεων για την ενίσχυση των τοπικών σταθμών ή την ανάπτυξη νέων.

- Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του πλούσιου τοπικού δυναμικού ΑΠΕ, η διείσδυση των οποίων στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής του νησιού περιορίζεται λόγω τεχνικών περιορισμών (κυρίως σημαντικών ζητημάτων ευστάθειας που μπορεί να δημιουργήσει η υψηλή διείσδυση ΑΠΕ σε ένα αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα, όπως αυτό της Κρήτης).

- Χαμηλό επίπεδο αξιοπιστίας τροφοδότησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις βλαβών στο σύστημα παραγωγής.

Η βελτίωση του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης στηρίζεται, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του ΑΔΜΗΕ, στην ηλεκτρική υποθαλάσσια διασύνδεση της Κρήτης, η οποία περιλαμβάνει δύο έργα.

Ή, για να το θέσουμε πιο σωστά από τυπικής πλευράς, είναι χωρισμένη σε δύο φάσεις: Η πρώτη, που περιλαμβάνει έργα ύψους 324,1 εκατ. ευρώ και προβλέπει τη διασύνδεση του νησιού με την Πελοπόννησο με καλώδιο Εναλλακτικού Ρεύματος (Ε.Ρ.) 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 2x200 MVA.

Δεύτερη διασύνδεση: Από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως

Η δεύτερη διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος (Σ.Ρ.), ονομαστικής ικανότητας 2x350 MW, προβλέπει την κατασκευή υποβρύχιου καλωδίου από την Αττική έως την Κρήτη.

Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 713,3 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, «η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο είναι ένα μεγάλο έργο, τόσο από άποψη κόστους, όσο και από άποψη τεχνικής πολυπλοκότητας, καθώς με τα σημερινά δεδομένα αποτελεί τη μεγαλύτερη εν λειτουργία ή υπό μελέτη καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως».

Από το Διαχειριστή επισημαίνεται ότι οι δύο φάσεις της διασύνδεσης σχεδιάζονται και αδειοδοτούνται παράλληλα. Οι διαδικασίες αδειοδότησης των έργων της Φάσης Ι έχουν δρομολογηθεί.

Αντίστοιχες διαδικασίες για την αδειοδότηση των έργων της Φάσης ΙΙ θα ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα και θα προχωρούν παράλληλα με τη συνεχή επανεξέταση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων και παρακολουθώντας τις τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις στις διασυνδέσεις Συνεχόμενου Ρεύματος (Σ.Ρ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθυστέρηση καταγράφεται και στη Β' Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα. Αν και η πρώτη τελειώνει τους πρώτους μήνες του νέου έτους, η δεύτερη πάει για τέλη του 2019 ή αρχές του 2020...

Ρεπορτάζ: Μπάμπης Σαββίδης

Σχόλια