Ειδήσεις

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εκπτώσεις

Ο Εμπορικός Σύλλογος προειδοποιεί τους εμπόρους για όσα πρέπει να τηρηθούν στη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου .

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου εφιστά την προσοχή στους καταναλωτές αλλά κυρίως προειδοποιεί τους εμπόρους για όσα πρέπει να τηρηθούν στη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου για να μην βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστα απρόοπτα. Μάλιστα προβλέπονται ακόμα και κυρώσεις για όσους δεν ακολουθήσουν τους κανονισμούς.

Όπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου:

"Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις έτους 2018 θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018.

Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους".  

Σχόλια