Ειδήσεις

Το Ευρωπαϊκό Σχολείο ζητεί νηπιαγωγό, δείτε λεπτομέρειες

Η προκήρυξη αναφέρει ότι πρόκειται για την πλήρωση μιας θέσης νηπιαγωγού του Αγγλόφωνου τμήματος στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης νηπιαγωγού στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας.

Η προκήρυξη αναφέρει ότι πρόκειται για την πλήρωση μιας θέσης νηπιαγωγού του Αγγλόφωνου τμήματος στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ) για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και 8 Ιανουαρίου 2018 στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Λ. Κνωσού 6, 1ος όροφος στο Ηράκλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης στα τηλέφωνο 2810302442 & 2810302440.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και έντυπα αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Κρήτης (http://www.pdekritis.gr/2017/12/27/16964/).

Σχόλια