Ειδήσεις

Με ένα τόνο πετρέλαιο ζέσταναν ψυχές Ανηλίκων στη Στέγη

Μία προσφορά αγάπης και αλληλεγγύης έδειξε ο Σύλλογος Βενζινοπωλών Νομού Ηρακλείου με μια ανθρώπινη κίνηση ανθρωπιάς προς την Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου.

Μία προσφορά αγάπης και αλληλεγγύης έδειξε ο Σύλλογος Βενζινοπωλών Νομού Ηρακλείου με μια ανθρώπινη κίνηση ανθρωπιάς προς την Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων Ηρακλείου.

Το ανθρώπινο πρόσωπο τους έδειξαν οι βενζινοπώλες δωρίζοντας έναν τόνο πετρέλαιο στη Στέγη. Πονεμένες ψυχές ανήλικων αγοριών που φιλοξενούνται στη Στέγη θα ζεσταθούν με αυτή την κίνηση ανθρωπιάς και γνήσιου ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα. στις 12 Δεκεμβρίου 2017, στη Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου στην οδό Κ. Πολυχρονάκη 5, παρελήφθησαν 1000 lt πετρέλαιο για τις ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου της Στέγης κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η υλοποίηση αυτή της κοινωνικής δράσης γίνεται στα πλαίσια υποστήριξης στη λειτουργία υπηρεσιών που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, όπως η φιλοξενία παιδιών στη Στέγη και συμβάλλει στις προσπάθειες για βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, των συνθηκών διαβίωσης και την δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για το βέλτιστο συμφέρον κάθε παιδιού.

Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου έχει ως κύριο σκοπό να συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού παρέχει υλική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη στους ανηλίκους και στις οικογένειες τους, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση, πολιτιστική καλλιέργεια, ψυχαγωγία και Στέγη 24ώρης διαμονής και φροντίδας σε 13 παιδιά ηλικίας από 6-18 ετών τα οποία στερούνται κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος.

Το προσωπικό της Στέγης και εθελοντές υλοποιούν δραστηριότητες (υποστηρικτικά μαθήματα, μουσική, χορός, αθλητικές δραστηριότητες, ξένες γλώσσες κ.α), εντός και εκτός της Στέγης ώστε να προσδώσουν σε κάθε παιδί κατάλληλα ερεθίσματα και εφόδια για την ανάπτυξή του.

Ο πρόεδρος κύριος Λυκούργος Σαμόλης και τα μέλη του κ.κ. Ευάγγελος Αλατσατιανός, JOHNMARGAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ, Π. Χριστοδουλάκης-Μ. Φουντάκη ΟΕ, Μιχαήλ Γιαουρτάς & Υιοι Ο.Ε, Κων/νος Μ. Λουπάκης, Παναγιώτης Μανωλακάκης, Μαυράκης Υιοι & ΣΙΑ Ε.Ε, ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΡΗΠΕ ΑΕ, πραγματοποίησαν μια κίνηση ανθρωπιάς κατόπιν συνεργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ευτύχη Φυτράκη.

Η Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων Ηρακλείου εκφράζει ευχαριστίες στο Σύλλογο Βενζινοπωλών Νομού Ηρακλείου για την έμπρακτη υποστήριξη. Η σύμπραξη όλων αυτών των Ανθρώπων, των είναι εξαιρετικά πολύτιμη, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, δυσμενών συνθηκών και οικονομικής κρίσης, και καταδεικνύει την πρόσθετη αξία της συνεργασίας που υπερβαίνει εμπόδια και παράγει Έργο.

Σχόλια