Ειδήσεις

Ηράκλειο: Γρήγορο internet με οπτικές ίνες σε 10 περιοχές

Νέες ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών απέκτησαν δέκα περιοχές του Ηρακλείου αφού ολοκληρώθηκε το έργο Rural Broadband με την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών.

Ειδικότερα ο Όμιλος ΟΤΕ ανέλαβε πριν από δύο χρόνια στο πλαίσιο του ΣΔΙΤ έργου Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» της Κοινωνίας της Πληροφορίας που σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Έτσι αναπτύχθηκε ένα δίκτυο οπτικών ινών σε 2.260 «λευκούς» οικισμούς.

Αναλυτικότερα οι 10 περιοχές του Δήμου Ηρακλείου που έχουν πλέον πρόσβαση σε συνδέσεις VDSL και ταχύτητες έως 50 Mbps είναι:

Πετροκέφαλο

Πενταμόδι

Καρκαδιώτισσα

Ρουκάνι

Καλού

Γαλένι

Τσαγκαράκι

Κάμπος

Μαλάδες

Ζερβού Μετόχι

Σχόλια