Ειδήσεις

Πρώην επιχειρηματίας με 17 δάνεια, «έσωσε» τα πάντα

Μπορεί να είχε 17 δάνεια σε 4 τράπεζες και συνολικό χρέος 49.277,88, όμως κατάφερε να «σωθεί».

Μπορεί να είχε 17 δάνεια σε 4 τράπεζες και συνολικό χρέος 49.277,88, όμως κατάφερε να «σωθεί», αφού αποφασίστηκε όχι μόνο να πληρώνει μηδενικές δόσεις, αλλά και να διασώσει ολόκληρη την ακίνητη περιουσία του.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 52χρονο, ανύπαντρο, πρώην έμπορο, οποίος έκλεισε την επιχείρησή του λόγω κρίσης και σήμερα βρίσκεται χωρίς κανένα εισόδημα, αλλά με κάποια κινητή και ακίνητη περιουσία.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων όχι μόνο του πέρασε αισθήματα αισιοδοξίας, αφού διετάχθη η πληρωμή μηδενικών δόσεων προς όλους τους πιστωτές αλλά και του διέσωσε πλήρως όλη  την ακίνητη περιουσία του.

Το Ειρηνοδικείο των Χανίων, αφού έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις ένταξης του στον ν.3869/2010 . παράλληλα δε συντρέχει επείγουσα περίπτωση και κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα του του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή με το παρακάτω περιεχόμενο:

1) Δέχεται το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.

2) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά τoυ αιτούντος.

3) Διατάσσει την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, υπό τον όρο της επανασυζήτησης της προσωρινής διαταγής κατά την τελευταία ημέρα ισχύος αυτής ήτοι μέχρι την 07-20-2017

4)Ορίζει μηδενικές δόσεις, προς όλους καθ' ων πιστωτές οι οποίες κρίνονται εύλογες, για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Για ενημέρωση, συμβουλευτική και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, ή σε μεσολάβηση με τις τράπεζες, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 ή στο email epkxan@gmail.com.

Σχόλια