Ειδήσεις

Αναπτυξιακό διήμερο στο Ηράκλειο

3η συνεδρίαση παρακολούθησης του ΕΣΠΑ και εκδήλωση για τη “διαδρομή” των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ανάπτυξης της Κρήτης μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης, από τα πάλαι ποτέ ΜΟΠ (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, που ξεκίνησαν στα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του '80 μέχρι το τρέχον ΕΣΠΑ 2012-2020), θα βρεθούν στο επίκεντρο ενός ενδιαφέροντος αναπτυξιακού διημέρου που λαμβάνει χώρα σήμερα και αύριο στο Ηράκλειο...

Στην "καρδιά" του διημέρου φιγουράρει η αυριανή 3η κατά σειρά συνεδρίαση παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2014-2020, η οποία θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί στο ξενοδοχείο "Ατλαντίς" και θα περιλαμβάνει έναν αναλυτικό "απολογισμό" της μέχρι τώρα πορείας του ΕΣΠΑ και ένα σχεδιασμό για το προσεχές και απώτερο μέλλον.

Ενόψει της αυριανής συνεδρίασης παρακολούθησης του Ε.Π. Κρήτης 2014-2020, από την Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα, ως "προεόρτιο", μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τίτλο "Κρήτη-Ευρώπη. Χθες, σήμερα, αύριο".

Στο "μικροσκόπιο" της εκδήλωσης, που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, θα βρεθεί όλο το φάσμα της πορείας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης σε τοπικό επίπεδο. Θα παρουσιαστεί δηλαδή το τι αναπτυξιακά οφέλη είχε η Κρήτη, ενώ θα τεθούν και οι μελλοντικές προτεραιότητες.

Η εκδήλωση, στην οποία αναμένεται να παρευρεθούν πολλοί φορείς και πολλοί αιρετοί, θα έχει και έντονα νοσταλγικό χαρακτήρα για πολλούς αυτοδιοικητικούς, και όχι μόνο, αφού στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προ ΕΣΠΑ προγράμματα και μάλιστα θα τιμηθούν πρωτοπόροι αυτοδιοικητικοί, όπως ο πρώην δήμαρχος Ανωγείων Γιώργος Κλάδος...

Αναλυτικότερα, η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει στις 6 σήμερα το απόγευμα εκδήλωση με τίτλο "Κρήτη-Ευρώπη. Χθες, σήμερα, αύριο", στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στο Ηράκλειο. Στόχος της εκδήλωσης είναι να εκφραστεί η άποψη των πολιτών για το έργο που επιτελέστηκε και επιτελείται στην Κρήτη μέσω των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων από το ΜΟΠ έως και το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και οι προτεραιότητές τους για την πολιτική συνοχής του μέλλοντος.

Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Κρήτη 2014-2020". Εντάσσεται στις εκδηλώσεις διαλόγου με τους πολίτες, τις οποίες επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τις Περιφέρειες, για την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων και του ρόλου που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το λόγο αυτό θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αναπτυξιακών παρεμβάσεων, που χρηματοδοτήθηκαν από κοινοτικούς πόρους, αντιμετώπισαν βασικά ζητήματα της Κρήτης και διαμόρφωσαν ευνοϊκότερες συνθήκες για την οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των υπουργείων και της Κρήτης, οι οποίοι από τις θέσεις τους τα τελευταία 30 χρόνια συνέβαλαν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση αναπτυξιακών έργων της Κρήτης, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από κοινοτικούς πόρους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης θα τιμήσει τον κ. Robert Shotton, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΜΟΠ Κρήτης, καθώς και τον κ. Γιώργο Κλάδο, πρώην δήμαρχο Ανωγείων, ως εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κρήτης, για τη συμβολή τους στη βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων στην Κρήτη. Η εκδήλωση οργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.

Το πρόγραμμα της συνεδρίασης

Το "κυρίως πιάτο" του διημέρου έρχεται στις 10 αύριο το πρωί, όταν και υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη θα πραγματοποιηθεί η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτη 2014-2020", στο Ηράκλειο.

Τη συνεδρίαση θα ανοίξει με την κεντρική εισήγησή του ο περιφερειάρχης Κρήτης και θα ακολουθήσει η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης κ. Μαρία Κασωτάκη. Ειδικότερα θέματα θα παρουσιάσουν στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών των αρμόδιων εθνικών φορέων. Θα ακολουθήσουν συζήτηση, παρεμβάσεις και εξαγωγή των συμπερασμάτων της συνεδρίασης.

Το πρόγραμμα της συνεδρίασης έχει ως εξής:

Ι. Εισαγωγικό μέρος

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης.

2. Έγκριση πρακτικών 2ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης.

3. Εισήγηση του προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, περιφερειάρχη Κρήτης.

ΙΙ. Παρουσίαση προόδου υλοποίησης Ε.Π. "Κρήτη 2014-2020"

1. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. "Κρήτη 2014-2020" - Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης 2016.

2. Ενημέρωση για την πορεία εξειδίκευσης του Ε.Π. "Κρήτη 2014-2020" - Νέες δράσεις προς εξειδίκευση - Κριτήρια επιλογής πράξεων.

3. Αναθεώρηση του Ε.Π. "Κρήτη 2014-2020" - Ενημέρωση για την ενεργοποίηση και πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Αξιολόγησης του Ε.Π. "Κρήτη 2014-2020".

4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Ε.Π. "Κρήτη 2014-2020".

5. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων.

ΙΙΙ. Οριζόντια θέματα

1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων.

2. Ενημέρωση για τα Σχέδια Δράσης και την ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών στόχων.

3. Ενημέρωση σχετικά με την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής και της νέας αναθεώρησης.

4. Ενημέρωση για τις χωρικές παρεμβάσεις.

5. Ενημέρωση για θέματα κρατικών ενισχύσεων (χρηματοδοτικά εργαλεία, ΠΣΚΕ, αντιμετώπιση θεμάτων RIS και κρατικών ενισχύσεων, σύσταση και δημιουργία ταμείων).

6. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

IV. Συζήτηση - Συμπεράσματα - Αποφάσεις.

Ρεπορτάζ: Μπάμπης Σαββίδης

Σχόλια