Ειδήσεις

Επαναστατική μέθοδος βιομετρίας από την Κρήτη

Μια εντυπωσιακή νέα μέθοδος, που θα μετατρέψει σε απόρθητο οχυρό καθετί που έχει να κάνει με τη βιομετρία, φέρει κρητική σφραγίδα. Εκείνη της ομάδας του καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιάννη Κομίνη.

Μια εντυπωσιακή νέα μέθοδος, που θα μετατρέψει σε απόρθητο οχυρό καθετί που έχει να κάνει με τη βιομετρία, φέρει κρητική σφραγίδα. Εκείνη της ομάδας του καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιάννη Κομίνη.

Η επαναστατική μέθοδος, που βασίζεται στους νόμους της κβαντικής φυσικής, και η οποία έχει προκαλέσει ήδη παγκόσμιο ενδιαφέρον, πρόκειται μάλιστα στο επόμενο στάδιο να αναπτυχθεί πειραματικά στο ερευνητικό εργαστήριο του Γ. Κομίνη στο Τμήμα Φυσικής του κρητικού Πανεπιστημίου.

Η βιομετρία αφορά την ταυτοποίηση ανθρώπων, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια καλπάζουσα αγορά, με ετήσιο τζίρο της τάξης των 5 δισ. δολαρίων και ρυθμό ανάπτυξης 20%. Ο λόγος είναι ότι θέματα ασφάλειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, έχουν αποκτήσει για ευνόητους λόγους ιδιαίτερη βαρύτητα.

Όλες οι υπάρχουσες μέθοδοι, από τα δακτυλικά αποτυπώματα μέχρι και την απεικόνιση της ίριδας, πάσχουν από ένα κοινό μειονέκτημα: τίποτα δεν απαγορεύει την υποκλοπή τους. Σε μια πρόσφατη δημοσίευση στο "Physical Review Applied", νέο και έγκριτο περιοδικό της Αμερικανικής Κοινότητας Φυσικής (American Physical Society), ο καθηγητής Γιάννης Κομίνης του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τον Μ. Λουλάκη της Σχολής Εφαρμοσμένων Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον Γ. Μπλάτσιο του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου του Innsbruck, και την Χ. Βρεττού της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ/Γενικό Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", πρότειναν μια νέα μέθοδο βιομετρίας, της οποίας η ασφάλεια βασίζεται στους νόμους της κβαντικής φυσικής.

Η μέθοδος οδηγεί σε πρωτοφανείς για τη βιομετρία επιδόσεις. Η πιθανότητα ψευδούς θετικής ταυτοποίησης, δηλαδή ένας υποκλοπέας να καταφέρει να περάσει το βιομετρικό τεστ προσποιούμενος κάποιον άλλο, είναι μία στα δέκα δισεκατομμύρια.

Η πιθανότητα ψευδούς αρνητικής ταυτοποίησης, δηλαδή αυτός που θα πρέπει να ταυτοποιηθεί θετικά να αποτύχει στο βιομετρικό τεστ, είναι μία στις δέκα χιλιάδες.

Πέρα από αυτό, αποδεικνύεται ότι για να υποκλαπεί το τεστ, ο υποκλοπέας πρέπει να διαθέτει κβαντική τεχνολογία που δεν αναμένεται να εμφανιστεί για πολλές ακόμα δεκαετίες. Συνοπτικά, η κβαντική φυσική προσδίδει στη μέθοδο αυτή ασφάλεια που στο χώρο της βιομετρίας δεν έχει μέχρι τώρα παρουσιαστεί σε καμία τεχνική.

Για παράδειγμα, αν στείλουμε ένα παλμό φωτός - που περιέχει μόνο 100 φωτόνια - τα μικροσκοπικά κβάντα του φωτός, στο μάτι κάποιου ανθρώπου, μόνο περίπου 10 θα φτάσουν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, γιατί τα περισσότερα χάνονται μέσα στο μάτι. Από αυτά τα 10 κάποια θα ανιχνευτούν και ίσως ο συγκεκριμένος άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι "είδε φως".

Οι απώλειες του φωτός κατά την πορεία στο μάτι μπορούν να μετρηθούν από το γνωστό αριθμό φωτονίων που προσπίπτει στο μάτι και τις απαντήσεις του εξεταζόμενου για το αν "βλέπει" ή όχι το φως.

Χρησιμοποιώντας έναν ολόκληρο χάρτη από αυτές τις τιμές οπτικών απωλειών στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς, μπορούμε να προβούμε σε ταυτοποίηση. Αυτό γιατί, όπως η ποιότητα της όρασης διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, έτσι και οι οπτικές απώλειες μέσα στο μάτι είναι διαφορετικές για τον καθένα από μας.

Ένα παράδειγμα υλοποίησης της μεθόδου φαίνεται στο εικονιζόμενο σχήμα. Επιλέγονται για ακτινοβόληση σημεία στον αμφιβληστροειδή με μικρές απώλειες, τέτοια ώστε να σχηματίζεται αναγνωρίσιμο σχήμα για το χρήστη.

Ταυτόχρονα ακτινοβολούνται πολλά σημεία με μεγάλες απώλειες, πάντα σε σχέση με το χάρτη απωλειών του συγκεκριμένου χρήστη. Ο μεν χρήστης δε θα αντιληφθεί το φως στα τελευταία και θα αναγνωρίσει το σχήμα, ο δε υποκλοπέας που παριστάνει το χρήστη θα βλέπει φωτισμένα όλα τα σημεία και θα αδυνατεί να αναγνωρίσει οποιοδήποτε σχήμα.

Έχει ήδη λάβει το δρόμο διεθνούς κατοχύρωσης με προφανές δυναμικό εμπορικής αξιοποίησης

Η εργασία αυτή έχει επιλεγεί από τους εκδότες του περιοδικού "Physical Review Applied" ως μια αξιοπρόσεκτη δημοσίευση. Έχει επίσης σχολιαστεί από το "MIT Technology Review", περιοδικό που σχολιάζει επιστημονικές εργασίες με εμπορικό ενδιαφέρον, και από το "Physics World", περιοδικό που σχολιάζει ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο χώρο της φυσικής.

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε έχει το προφανές δυναμικό εμπορικής αξιοποίησης, και γι' αυτό έχει ήδη λάβει το δρόμο διεθνούς κατοχύρωσης. Τα επόμενα βήματα είναι η πειραματική ανάπτυξη της μεθόδου, η οποία θα λάβει χώρα στο ερευνητικό εργαστήριο του Γ. Κομίνη στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πέρα από την προσπάθεια που, έτσι κι αλλιώς, γίνεται για την παραγωγή ποιοτικής επιστημονικής έρευνας, η ελπίδα για τη συνέχεια αυτής της εργασίας είναι να οικοδομηθεί ένα νέο παράδειγμα σύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με την επιχειρηματική δραστηριότητα, που τόσο έχει ανάγκη και η Κρήτη και η χώρα.

Σχόλια