Ειδήσεις

Τι ζητά ο Γιάννης Κουράκης για τον ΒΟΑΚ;

Δυναμικός, διεκδικητικός και τεκμηριωμένος εμφανίστηκε ο Γιάννης Κουράκης στο Αναπτυξιακό Συνέδριο, μιλώντας για την ανάγκη νέας τμηματικής χάραξης.

Δυναμικός, διεκδικητικός και τεκμηριωμένος εμφανίστηκε ο Γιάννης Κουράκης στο Αναπτυξιακό Συνέδριο, μιλώντας για την ανάγκη νέας τμηματικής χάραξης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας νέος οδικός άξονας για την Κρήτη, που θα ξεπερνάει τον παρωχημένο σημερινό ΒΟΑΚ.

Ο πρώην δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Ηράκλειο, Ανοιχτοί Ορίζοντες", έχοντας και την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, παρουσίασε την εισήγηση-παρέμβασή του, που δημοσιεύτηκε από τη "Νέα Κρήτη", για τη χάραξη ενός νέου οδικού άξονα και τη δημιουργία του λεγόμενου ΝΟΑΚ.

Και ως φαίνεται, στη θεματική των έργων, παρουσία του αρμόδιου υπουργού Χρ. Σπίρτζη, μονοπώλησε, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ υπήρξαν πολλά κοινά στοιχεία στην πρόταση που παρουσίασε ο ίδιος ο υπουργός με τη χάραξη νέων τμημάτων του ΒΟΑΚ, όπου κρίνεται αναγκαίο ή είναι ξεπερασμένα τα υφιστάμενα.

Φαίνεται ότι η προσέγγιση Κουράκη βρήκε σε πολλά σημεία σύμφωνο τον υπουργό και, όπως φάνηκε, αυτή η συνεδρία του Αναπτυξιακού μάλλον είχε τα πιο χειροπιαστά αποτελέσματα επί συγκεκριμένων πραγμάτων.

Για να το πούμε απλά... περνάει η πρόταση Κουράκη για νέα τμηματική χάραξη, αν και ακόμη δεν έχει αποκλειστεί εντελώς το σενάριο της αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου.

Λ.Σ.

Σχόλια