Ειδήσεις

Κεφαλογιάννης: Θα στηρίξουμε τη Νέα Γενιά της Πατρίδας μας

Με αφορμή την υιοθέτηση από μία ευρύτατη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της αποταμίευσης 500 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2017 για τη στήριξη των άνεργων νέων, ο κ. Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης δήλωσε:

Η κοινωνική πολιτική ανέκαθεν αποτελούσε, και παραμένει, βασική ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, απαιτείται περισσότερη δουλειά, και η περαιτέρω πρόοδος σε αυτόν τον τομέα αποτελεί προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για το 2017.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τα σχέδια για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Που θα τοποθετεί τις κοινωνικές ανησυχίες ακόμη πιο σταθερά στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και ένας από τομείς που πρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα είναι το τεράστιο ζήτημα της ανεργίας των νέων ανθρώπων.

Που καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά τους στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Ιταλία αντίστοιχα.

Το ΕΚ με 574 θετικές ψήφους ενέκρινε την άμεση εκταμίευση 500 εκατ. ευρώ για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Το ποσό αποτελεί μέρος της συμπληρωματικής ενίσχυσης 1,2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2017-2020.

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων ξεκίνησε το 2013 με στόχο τη στήριξη νέων ανθρώπων, ηλικίας κάτω των 25 ετών, οι οποίοι δεν βρίσκονται σε εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση και ζουν σε περιοχές όπου η ανεργία των νέων ήταν υψηλότερη από 25% το 2012.

Αυτά τα επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ θα βοηθήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης και περαιτέρω εκπαίδευσης για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Δεν είναι όμως αρκετά. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσφέρουν τους απαραίτητους πόρους για να αντιμετωπισθεί αυτή η μεγάλη κρίση.

Επιπλέον με το ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να διασφαλίσουν ότι τα επιπλέον 500 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εξ ολοκλήρου μέχρι το τέλος του 2017.

Η χώρα μας στα χρόνια της κρίσης έχει δοκιμαστεί από τη διπλή πληγή της ανεργίας των νέων και της μαζικής μετανάστευσης των καλύτερων μυαλών της στο εξωτερικό.

Η σημερινή κυβέρνηση αντί να κομπάζει για δήθεν μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία θέσεων εργασίας ευέλικτης εργασίας.

Αντί να «επαίρεται» για τη γενιά των 300 ευρώ που δημιούργησε. Ας εκμεταλλευτεί για το καλό της νέας γενιάς της Πατρίδας μας όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί την πολύ θετική αυτή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σχόλια